Naturvernforbundet støtter russiske miljøaktivister

Aksjon for frigivelse av en fengslet russisk miljøaktivist i Tsjeljabinsk, september 2020.

Naturvernforbundet har samarbeidet med russiske miljøvernere siden slutten av 1980-tallet. Selv om situasjonen i landene våre på mange måter er ulik, er vi opptatt av mange av de samme miljøsakene. Vi opplever at vi kan lære av hverandre og bli inspirert av hverandres kamper.

Situasjonen for russiske med-miljøvernere og samarbeidspartnere er svært krevende, og blir verre. Vilkårene for russisk sivilsamfunn har gradvis blitt verre gjennom mange år, og høsten 2022 er situasjonen på et bunnpunkt. Flere miljøvernere har måttet forlate landet, og de som er igjen er tilbakeholdne med å ytre seg offentlig.

Undertrykkelsen av russisk sivilsamfunn er en av forklaringene på hvordan Russlands krig i Ukraina ble mulig. Etter krigsutbruddet er situasjonen enda mer prekær, og mange russere er engstelige for å ytre seg. Fremtiden for russisk miljøbevegelse framstår uviss.

Vi har kort oppsummert situasjonen i denne artikkelen.

Vil du lese mer, anbefaler vi våre årlige rapporter om situasjonen (på engelsk).

Vil du hjelpe, kan du bidra til vårt støttefond.

Miljøvern og menneskerettigheter henger sammen 

Vi som jobber med miljøvern i Norge, har mye kritisk å si om norsk politikk og norske myndigheter. Men vi må være klar over en viktig forskjell for miljøvernere: Naturvernforbundet regnes som en legitim aktør, både av myndighetene og «folk flest». Myndighetene kan nok synes miljøvernere er irriterende, alt for ofte hører de ikke på oss, og det tas alt for lite hensyn til naturen og miljøet. Men de anerkjenner rollen vår i samfunnet, vi får lov til å demonstrere og si våre meninger offentlig, og vi blir bedt om innspill.

Sånn er det dessverre ikke i Russland. Menneskerettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er sterkt begrenset i Russland. Russiske miljøaktivister og deres miljø- og naturvernorganisasjoner, blir i stor grad hindret av myndighetene i å gjøre jobben sin. Naturvernforbundets russiske søsterorganisasjon Russlands sosial-økologiske union (RSEU) følger situasjonen tett, og rapporterer om alvorlige hendelser og utviklingstrekk. RSEU er det russiske medlemmet i nettverket Friends of the Earth, der Naturvernforbundet er norsk medlem.  

Russlands lov om fremmede agenter og konsekvenser for miljøaktivister

Når vi snakker om begrensninger for russisk sivilsamfunn, er det særlig loven om «fremmede agenter» som trekkes fram. Loven ble vedtatt i 2012 og sier at hvis du både mottar penger fra utlandet og jobber med politikk, må du registrere deg som fremmed agent. Det høres ut som du er en spion eller forræder.

Vanlig arbeid av den typen som Naturvernforbundets lokallag driver med, kan gi stempel som fremmed agent. Formelt sett kreves en form for utenlandsk finansiering for å stemples, men det kan dreie seg om reise-billetter eller hotellovernatting ved foredrag.

Både de som aktivt kritiserer myndighetene, og de som ønsker å bevare turområdet sitt, kan rammes. Også journalister og mediebedrifter, og individer uten slik tilknytning, kan stemples som «Fremmed agent». Folk risikerer 15 års fengsel for å snakke offentlig om krigen.

Fra 1.desember 2022 blir situasjonen enda verre. Da slås de ulike «fremmed agent»-lovene sammen, og restriksjonene og vilkårene blir de samme for de ulike «fremmed agent»-typene, både organisasjoner, medier og individer. Kriteriet for utenlandsk finansiering fjernes, det blir nok å være «under utenlandsk innflytelse».  I tillegg til «fremmed agenter» inkluderes også «tilknyttede personer», i registeret, og disse forblir i registeret i to år etter at forbindelsen ble avsluttet. Også andre lover er blitt strammet inn. Naturvernforbundet frykter for russiske med-miljøvernere.

I juni 2022 fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) at loven om «fremmede agenter» ikke følger internasjonale standarder og bryter med retten til foreningsfrihet. Domstolen besluttet også at hvert offer skulle tilkjennes 10 000 euro i kompensasjon. Saksøkerne var 73 organisasjoner, hvorav flere miljøvernorganisasjoner. Allerede før dommen ble presentert, uttalte Russland at de ikke ville følge beslutningen fra menneskerettighetsdomstolen og ikke betale. I september 2022 trakk Russland seg fra EMD, etter å ha blitt suspendert.

Gruppebilde med Andrej Talevlin og Oleg Bodrov
Fikk støtte fra EMD: Andrej Talevlin i «For naturen» og Oleg Bodrov i «Grønn verden» opplevde at organisasjonene deres ble stemplet som fremmed agent. Begge organisasjonene ble stengt. Etter 7 år kom dommen fra EMD som sa at Russland hadde handlet ulovlig. (Foto: Kjersti Album /Naturvernforbundet)

En trend vi har sett over tid, er mer press mot individuelle aktivister. Blant flere nye lover, kan nå uregistrerte grupper og individer – altså alle – bli utenlandsk agent. Som vanlig er lov-tekstene vage, så den skaper usikkerhet og selvsensur, og loven kan brukes der den trengs. Men du kan sannsynligvis bli straffet dersom du deler informasjon om miljøsituasjonen der du bor, og samtidig for eksempel har fått reisedekning for å delta på et seminar med utlendinger.

Uviss framtid for russisk miljøbevegelse

Før Russlands invitasjon i Ukraina så vi et økt engasjement for miljøvern, og flere som aksjonerer. Halvparten av russere mente miljøsituasjonen i landet har forverret seg de senere årene.

En tredel var klare til å protestere i miljøsaker, selv om det er uklart hvordan de stiller seg nå etter krigsutbruddet og innskrenkningene. Folk ser miljøproblemer, men de opplever at myndighetene ikke ordner opp, det virker som de ikke engang bryr seg.

Nå er framtiden for russisk miljøbevegelse uviss. Flere miljøvernere og andre aktivister har forlatt Russland. De som er igjen opplever at ytringsfriheten er svært begrenset, og flere har sluttet å dele sine synspunkter åpent. I tillegg frykter mange mobilisering til krigen i Ukraina, de vil ikke dø i en folkerettsstridig krig mot nabofolket.

Til tross for stadig mer krevende situasjon, jobber russiske aktivister fortsatt med miljøvern, fra Russland og fra utlandet. Det er imponerende at de ikke gir seg, og Naturvernforbundet vil støtte dem og det viktige arbeidet deres.

Høsten 2022 oppretter Natur og Ungdom og Naturvernforbundet et felles støttefond for miljøaktivister. Du kan bidra ved å vippse til #666661 (Natur og Ungdom medlem & gaver), velg «Støttefond», eller du kan støtte spleisen vår.