Energiforbruket må ned

En kald vinter og økonomisk oppgang førte til et rekordhøyt energiforbruk i Norge i fjor, viser tall SSB la fram i dag. – Skal Norge nå sine klimamål, må energiforbruket reduseres, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

For å få ned energiforbruket mener Naturvernforbundet at økt innsats for å etterisolere gamle hus, effektivisere industrien og redusere energiforbruket i transportsektoren er helt nødvendige tiltak.
– Dette er de viktigste klimatiltakene på kort og mellomlang sikt, sier Lars Haltbrekken.

Høyeste noensinne
Det totale energiforbruket økte med 7 prosent fra 2009 til 2010, og er det høyeste noensinne. Blant annet ble det brukt mer energi til oppvarming av bygg enn tidligere. Bruken av oljeprodukter økte med 6 prosent fra 2009.
– Rapporter viser at det er mulig å spare 10 TWh bare i byggsektoren innen 2020 og halvere energiforbruket med 40 TWh innen 2040. Problemet er at det ikke gjøres nok for at potensialet utløses. Norge har ikke engang et mål og en plan for redusert energiforbruk, sier Haltbrekken.
I løpet av året skal regjeringen legge fram to sentrale stortingsmeldinger på områder som må føre til en styrket innsats for å få ned energiforbruket. Klimameldingen fra Miljøverndepartementet og bygningsmeldingen fra Kommunal- og regionaldepartementet.
– Begge disse må sørge for at vi får fortgang i arbeidet med å få ned energiforbruket, sier Haltbrekken.

Energiforbruket øker også i transportsektoren. OECD kom i forrige uke med en rapport hvor de kritiserte Norge for ikke å gjøre nok for å redusere klimautslippene. Organisasjonen foreslo blant annet å øke prisen på drivstoff og flere bomringer for å redusere veitrafikken.