Hva betyr Energikommisjonens rapport for deg?

Den største kilden til ny, ren kraft i Norge finnes i husene våre.

Den 1. februar leverte den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen sin rapport: Mer av alt – raskere (NOU 2023: 3). Som tittelen forteller, tar kommisjonen til orde for at Norge trenger mer kraft fra vann, vind og sol for å få til det grønne skiftet.

Men den største kilden til ny, ren kraft på kort sikt kommer verken i form av nye demninger, store vindmøller eller solcelleparker: den finnes i husene våre.

Stort potensiale i vanlige hus

Energikommisjonen har regnet seg frem til at vi kan spare mellom 15 og 20 TWh strøm per år innen 2030 ved å effektivisere energibruken vår. Og det virkelig store potensialet for energieffektivisering ligger i oppgradering av vanlige hus.

Som figuren viser, bruker vi i overkant av 25 terawattimer (TWh) kun på oppvarming av bolighus i Norge. Legg på varmtvann, og vi er oppe i nesten 35 TWh. Her er det mye strøm å spare hvis det blir enkelt og økonomisk for alle å oppgradere hus og leiligheter med bedre isolering og fleksible varmesystemer. Legger vi til solcelleanlegg for egenproduksjon av kraft, frigjøres enda mer strøm til det grønne skiftet, uten en eneste ny vindpark eller oppdemming av et vernet vassdrag.

Energibehov i 2019 fordelt på energiformål i de ulike bygningskategoriene, TWh (NOU 2023: 3)

Teknologien som kreves for å få til dette finnes allerede, og den blir stadig billigere. Likevel går arbeidet med energieffektivisering av eksisterende bygg for tregt. Dette er det flere grunner til, men to av dem er særlig relevante for vanlige husholdninger

For det første er det er vanskelig å orientere seg i mylderet av mulige tiltak. Dette prøver vi å forenkle. Gjennom nettsiden energismart.no gir vi i Naturvernforbundet Hordaland oppdatert informasjon om mulige tiltak og hva som lønner seg for din boligtype. I løpet av 2023 relanserer vi nettsiden med ny utforming og nytt innhold. Målet er å gjøre det enda enklere å finne ut hvordan du både kan spare strøm, redusere utslipp og bidra til å bevare urørt natur.

For det andre koster oppgraderinger og installasjoner ofte mye penger her og nå – selv om de betaler seg selv på sikt. Her trengs det bedre støtteordninger.

Utvidet Enova-støtte til husholdningene

Energikommisjonens mest interessante forslag i så måte er å endre Enovas mandat til å gjelde flere former for energieffektivisering, inkludert støtte til «modne» teknologier og tiltak, noe som kan bety varmepumper og etterisolering. Etter innstilling fra Stortinget jobber Enova nå med et forslag til hvordan en slik støtteordning skal fungere.

Naturvernforbundet har selv utformet flere forslag til hvordan man kan senke terskelen for energioppgradering av hus. Ett av forslagene er å la nettselskapene ta regningen, og så hente inn igjen utlegget over flere år gjennom et påslag på nettleien. Ettersom både strømregningen og nettleien i blir lavere når strømforbruket går ned, er dette en ordning som kan gjøre det mulig for alle å investere i energieffektiviseringstiltak som betaler seg selv over tid. Nettselskapene på sin side har mye å tjene på at belastningen på strømnettet blir lavere.

Slik kan vi frigjøre både store mengder strøm, og linjekapasitet til å føre strømmen dit den trengs i det grønne skiftet.

Solenergi på alle tak?

Husene våre kan også produsere ny fornybar kraft. Selv i en regntung by som Bergen er det mer enn nok sol til storstilt lokal produksjon av strøm fra solceller installert på private tak og vegger.

Økte strømpriser har satt fart i utbyggingen, men også her går det for tregt. Kommisjonen vil ha en helhetlig plan for tilskuddsordninger og tilpasning av regler og forskrifter, blant annet for å gjøre det lettere å distribuere lokalprodusert kraft i nabolaget.

Støtteordninger i Bergen

Bergen kommune støtter borettslag og sameier som vil installere solcelleanlegg og gjennomføre energitiltak, og privatpersoner som vil skaffe seg varmepumpe (luft til luft).

Begynn i dag!

Energikommisjonens rapport er gode nyheter for alle som har tatt til orde for større satsing på energieffektivisering – og for alle andre, som kan spare penger og få bedre inneklima ved å oppgradere boligen.
Men du trenger ikke vente på nyheter fra Enova for begynne med energieffektivisering hjemme. En av de mest effektive måtene å spare strøm er å senke romtemperaturen på nattestid og når ingen er hjemme.
For større oppgraderinger er det lurt å begynne med å finne ut hva som vil lønne seg mest for deg og din bolig. På Energismart.no finner du informasjon om alt fra etterisolering til varmepumpe og vedovn med vannmantel.

Det er også verdt å undersøke om din kommune har egne støtteordninger som utfyller Enova sine krav. Kanskje har din kommune tilsvarende ordninger?