Bli en brobygger!

Naturvernforbundet jobber for økt samarbeid for en rettferdig omstilling. Du kan bli en brobygger lokalt og nasjonalt!

1.mai-toget med Naturvernforbundet

Hvordan bli en brobygger? Lær mer nedenfor!

Broen til framtiden

Siden 2013 har Naturvernforbundet vært en stolt medlem av alliansen mellom fag- og miljøbevegelsen, kirken, forskere og alle som vil bygge en klimaløsning nedenfra og en rettferdig omstilling, med slagordet Brems norsk oljeutvinning – 100.000 klimajobber nå! Alliansen har holdt årlige konferanser, gitt ut bøker og ført kampanjer.

Regionale og lokale møteplasser om klimaomstilling

Naturvernforbundet støtter lokale og regionale møteplasser hvor miljøbevegelse, fagbevegelse og trossamfunn etablerer arenaer for diskusjon med næringsliv og beslutningstakere om lokale og globale klimatemaer. Pengene kommer fra Norads infostøtteordning. Arrangementene skal være åpne og arrangeres sammen med andre organisasjoner lokalt. Møtene skal fremme en grønn, rettferdig omstilling i tråd med Norges globale ansvar for klimahandling og bygge varige allianser lokalt og regionalt. Se eksempler nedenfor.

Broen til framtiden Innlandet 2022. Åpent møte på Lillehammer bibliotek og litteraturhus
Bilder over alle logoene til organisasjonene i Broen til framtiden-alliansen i 2022.

Bygg broer der du bor!

Ta det første steget mot økt samarbeid for rettferdig omstilling – hva med å møte folk i andre organisasjoner der du bor? Gjennom Broen til framtiden-alliansen kan vi godt finne kontaktpersoner i ulike fagforeninger, miljøorganisasjoner, trossamfunn og andre grupper der du bor.