Klimautvalget

Klimautvalget skal styrke Naturvernforbundets faglige og politiske arbeid mot skadelige klimaendringer.

Klimaaksjon

Medlemmer i Klimautvalget:

 • Borgar Aamaas (leder) (37), Oslo
 • Mia Cathryn Haugen Chamberlain (24), Oslo
 • Annam Chaudhry (35), Oslo
 • Thomas Cottis (61), Løten
 • William Helland-Hansen (64), Bergen
 • Øyvind Johnsen (68), Tønsberg
 • Wenche Skorge (66), Stavanger

Utvalget skal spesielt:

 • følge med på relevante rapporter innen klimaforskning som Naturvernforbundet bør kommentere og løfte fram
 • bidra til å knytte faglige kontakter mellom klimaforskningen og Naturvernforbundet
 • bidra til å styrke det klimapolitiske samarbeidet mellom Naturvernforbundet og Natur og ungdom
 • bidra til økt kunnskap i Naturvernforbundet om mulige konsekvenser av klimaendringer, spesielt for norsk natur
 • bidra til økt kunnskap i Naturvernforbundet om klimagassutslipp fra energiproduksjon, arealinngrep og naturtap
 • bidra til å styrke Naturvernforbundets rolle som pådriver, premissleverandør og kunnskapsformidler i klimakampen
 • bidra til å skape aktivitet og engasjement i organisasjonen knyttet til det klimapolitiske arbeidet.

Utvalget velges av Naturvernforbundets landsstyre. Hvis du er interessert i Klimautvalget, ta gjerne kontakt med klimarådgiver Aled Dilwyn Fisher!

Alle medlemmer i Naturvernforbundet kan være aktiv på klima gjennom Klimanettverket! Bli med på Klimanettverkets Facebook-gruppe.