Du er her:

Jobb med en sak

Oversikt over høringer og kunngjøringer, med dokumenter og frist for innspill.

Nordre Steinhaugen gbnr. 33/12 m.fl. - Kolltveit
Forslag til detaljregulering | Øygarden
Publisert: 05.05.2020 | Frist: 17.06.2020
Andre dokument: Plankart datert 21.04.2020 Føresegner datert 21.04.2020 Planskildring datert 04.03.2020 Illustrasjonsplan Støyrapport datert 16.05.2019 VA-rammeplan 3D frå sør Vedtak gangfelt Saksdokument 

Områderegulering for Sunde tettstad
Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høyring | Kvinnherad
Åublisert: 27.04.2020 | Frist: 19.06.2020
Andre dokument: Særutskrift

Områderegulering for Rosendal tettstad
Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høyring | Kvinnherad
Publisert: 27.04.2020 | Frist: 19.06.2020
Andre dokument: Særutskrift

Kommunedelplan med restriksjonssone for Knarrvika
Oppstart av planprogram | Øygarden
Publisert: 05.05.2020 | Frist: 17.06.2020
Andre dokument: Vedtak i Utval for plan | Planprogram | ROS-Analyse for Knarrvika Industripark

Laksevågneset
Oppstart av ny reguleringsplan | Bergen 
Publisert: 24.04.2020 | Frist: 07.06.2020

Start av frivillig skogvern for åtte område
Publisert: 30.04.2020 | Frist: 31.05.2020
Andre dokument: Brev om start av vernearbeid | Forslag til verneforskrifter | Kart oppstart åtte område

Sjøflyplass i Eidfjord
Høyring på søknad om konsesjon med utsett frist| Eidfjord
Publisert 14.04.2020 | Frist: 01.07.2020 / 15.09.2020 (innspel til kommunen / Luftfartstilsynet). 
Andre dokument: Ny høyring - søknad om konsesjon for landingsplass på sjø i Eidfjord Konsesjonssøknad | Følgebrev | Utkast til konsesjonsvilkår | Innspill av daglig leder i Scandinavian Skies AS Vedtaksbrev 20.02.2020 | Grunneigeravtale kommune | Kart parkering fly MenesKommuneplan arealbruk avgang for NØKommuneplan arealbruk for avgang NVLeieavtale | MiljøutredningOperasjonsmanual - avgang og landingRisiko- og sårbarhetsanalyse | Rutekart BergenRutekart HardangerjøkulRutekart JondalRutekart RosendalRutekart Stord | Rutekart SørfjordenStøysoner Utslipp til vann og luft 

Gang- og sykkelveg mellom Fosslikrysset - Garen
Varsel om oppstart av detaljregulering | Eidfjord
Publisert: 17.04.2020 | Frist: 15.05.2020
Andre dokument: Planavgrensing | Notat vedr. konsekvensutredning

Byggje Kvanndalselva Kraftverk
Høyring av byggjesøknad | Bjørnafjorden kommune
Publisert: 01.04.2020 | 01.07.2020

To nye 132 kV sjøkablar over Stokksundet
Høyring av konsesjonssøknad | Stord og Bømlo
Publisert: 01.04.2020 | Frist: 31.05.2020

Kommunal planstrategi i Austrheim kommune for 2020-2024 
Varsel om oppstart av arbeid | Austrheim
Publisert: 17.12.2020

 

Avsluttet

Her finner du en liste over saker med frist som er utløpt. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.05.2020

Nyheter

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler