Du er her:

Saker på høring

Oversikt over høringer og kunngjøringer, med dokumenter og frist for innspill.

 

E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger - Kristianborg 
Publisert: 02.04.2020 | Frist: 30.04.2
Invitasjon til digital innbyggerdialog 020

Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane
Varsel om planoppstart | Bergen kommune
Publisert: 09.03.2020 | Frist: 07.05.2020 

Gnr. 46 bnr. 0007 Haukanes. Reguleringsplan til 2. gongs handsaming
Melding om vedtak | Austevoll kommune
Publisert: 27.02.2020 | 09.04.2020
Andre dokumenter: Merknadsskjema etter off. ettersyn | Felles VA-rammeplan | Tilleggsvurdering oppvekstområde for kysttorsk | Illustrasjonsplan | Konsekvensutgreiing, lanskap | Konsekvensutgreiing, naturmangfald | Planskildring | Utfylling i sjø ved Ytra Gjengo | Referat frå førehandskonferanse til oppstart i plansaker | Reguleringsføresegn | Reguleringsplankart | ROS-rapport | Samlede rapporter, Multiconsult | Tilleggsvurdering naturmangfold | Brev frå Terje van der Meeren 01.02.2019 | Illustrasjon fjernvirkning | Illustrasjon nordøst | Illustrasjon sørøst | Merknad frå Terje Van der Meeren del 1 20.01.2019 | Merknad frå Terje Van der Meeren del 2 13.02.2019 | Merknad frå Terje Van der Meeren del 3 13.02.2019

Høyringsbrev for gnr. 46 bnr. 0170 m.fl. Haukanes. Detaljreguleringsplan til 3. gongs handsaming
Melding om vedtak | Austevoll kommune
Publisert: 26.02.2020 | Frist: 08.04.2020
Andre dokumenter: Dykkerapport Dykkerapport, bilder | Reguleringsføresegner | Kartlegging av biologisk mangfold på Døshaugneset Haukanes | Landskapsnotat | Plankart | Planskildring | ROS-analyse | Kunnskapsgrunnlag | Verdivurdering | Felles VA-rammeplan | Brev fra Terje van der Meeren 01.02.2019 | Uttale frå Fylkesmannen | Merknad frå Haukanes og Bjelland Grendaland 07.12.2018 | Merknad frå NVE 15.02.2019 | Merknad frå Terje van der Meeren 20.01.2019  

Bergenhus gnr. 163, bnr. 7 m. fl. Møllendal vest. Endring av områderegulering
Planforslag  | Bergen kommune
Publisert: 13.02.2020 | Frist: 31.03.2020

Strategisk planprogram Loddefjord
Varsel om planoppstart | Bergen kommune
Publisert: 07.02.2020 | Frist: 24.03.2020

Områderegulering for Årstad, Gnr. 160, Bnr. 184 m.fl, Slettebakken
Varsel om planoppstart og høring av planprogram | Bergen kommune
Publisert: 07.02.2020 | Frist for innspill: 24.03.2020

Kommunal planstrategi i Austrheim kommune for 2020-2024 
Varsel om oppstart av arbeid | Bergen kommune
Publisert: 17.12.2020

 

Avsluttet

Her vil vi lagre eldre saker som er avsluttet. 

Nyheter

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler