– Erna Solberg nekter å se klimaendringene i øynene – legger opp til oljebonanza i Barentshavet.

– Regjeringen legger åpenbart opp til å flytte iskanten lenger nord med en totalt uansvarlig klimapolitikk, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet i en kommentar til at regjeringen i dag lyste ut alle de foreslåtte blokkene i 23. konsesjonsrunde.

Arktis isbre

– Det er ingen tvil om at det er klimaendringene som gjør at iskanten flytter seg nordover. Olje- og gassutvinningen i Barentshavet som regjeringen nå legger opp til vil være med på å fjerne isen i Barentshavet helt. I stedet for å nekte å ta klimatrusselens alvor innover seg burde regjeringen kommet med en plan for hvordan vi kan senke olje- og gassutvinningstempoet. Skal vi unngå de verste konsekvensene av klimaendringene må det meste av den fossile energien vi har funnet bli liggende, og studier viser at all olje og gass i Arktis må ligge i fred. 

Grunnen til at regjeringen tidligere i dag varslet at de ville flytte definisjonen av iskanten lenger nord er åpenbar. Det var ene og alene for å åpne for enda mer olje og gassvirksomhet i sårbare havområder. I stedet for å komme med utslippskutt som kunne dempet klimaendringene er regjeringen mest opptatt av å tekkes oljeindustrien og la dem få slippe til hvor de måtte ønske.

– Iskanten er blant de viktigste leveområdene for fiskearter som lodde og polartorsk. Det viktigste regjeringen kan gjøre for å bevare den enorme produksjonen av næringsstoffer som skjer ved iskanten, og som er svært viktig for livet i disse havområdene, er å redusere utvinningstempoet på norsk sokkel, sier Lars Haltbrekken.

– I stedet legger de opp til tut og kjør i Barentshavet. Regjeringens klimapolitikk fører i dag til at iskanten tilslutt vil forsvinne. Alt som en følge av våre skyhøye utslipp av klimagasser. Når det i tillegg åpnes for oljeboring i sårbare områder som er viktige for blant annet fisk, er det åpenbart at regjeringen velger oljeindustrien framfor fremtiden.

I den pågående debatten om iskanten uttalte Erna Solberg på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø i dag at det er ”naturen som har flyttet iskanten.”

– Med dette viser statsministeren en total ignoranse for de menneskeskapte klimaendringene og den katastrofen som nå foregår i Arktis, uttaler Haltbrekken.
– Det er vi mennesker som gjennom våre utslipp har flyttet iskanten. Regjeringen ønsker tydeligvis å flytte den enda mer.

– Hele denne saken burde føre til en omfattende diskusjon om norsk oljepolitikk i Stortinget. Samarbeidspartiene Venstre og Krf må nå forlange at regjeringen kommer til Stortinget med forslag til hvordan vi kan bidra til å hindre at iskanten forflytter seg, sier Haltbrekken.

– Regjeringen har lovet å kutte utslippene mer enn den forrige regjeringen ville gjort. Nå er det på høy tid å innfri dette valgløftet.

– Dagens manøver fra regjeringen viser at de er mer opptatt av å legge til rette for økt oljevirksomhet i Arktis enn å sikre et levelig klima for framtiden. Dersom regjeringen får det som de vil kommer iskanten til å forsvinne om få år, avslutter Haltbrekken.