10.mai 2023

Hvordan kan Vestland nå klimamålene?

Hva: Åpent møte
Når: 10.mai, kl. 19:00
Hvor: Litteraturhuset Bergen

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 må være et klima- og naturvalg. Norges utslipp skal mer enn halveres før 2030 og Vestland fylkeskommune sikter på netto nullutslipp innen samme periode. Hvordan skal disse målene nås?

Velkommen til åpent møte i Auditoriet på Litteraturhuset!

Fylkestinget i Vestland har vedtatt nullutslipp for hele fylket allerede i 2030. De er altså mer ambisiøse enn Naturvernforbundet! Er det seriøst ment? Eller bare enda et mål som ingen har tenkt å nå?

Naturvernforbundet og de andre organisasjonene vil komme med sine innspill til hvordan målene kan nås på en rettferdig og bærekraftig måte.

Følgende kandidater stiller til debatt:
– Øystein Bønes, MDG
– Stian Jean Opedal Davies, Arbeiderpartiet
– Silja Ekeland Bjørkly, Høyre
– Marthe Hammer, SV
– Aleksander Heen, Sp
– Arne Normann, Krf
– Jeanette Syversen, Rødt
– Åsta Årøen, Venstre

Før politikerdebatten blir det en faglig innledning fra Borgar Aamass (Cicero) og oppsummering av innspill fra organisasjonene ved ordstyrer Hallvard Birkeland (Naturvernforbundet Hordaland).

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Arrangementet blir strømmet. Du kan se det her: https://www.youtube.com/naturvernforbundethordaland