15.apr 2023

Motorvei for natur?

Hva: Dagssymposium
Når: 15.apr, kl. 10:00
Hvor: Litteraturhuset, Oslo

Naturens og menneskers rettsvern i Lågendeltaet naturreservat

Lågendelta

Hva er vern verdt? Miljødirektoratet ga avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for å bygge motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Nå har regjeringen sagt at de likevel vil bygge ny firefelts motorvei med 110 km/t tvers gjennom naturreservatet. Regjeringen legger opp til å endre selve verneforskriften, lovens strengeste naturvern, slik at veien likevel kan bygges! På denne dagen reises det spørsmål fra fagfolk om hvorvidt dette er i samsvar med lovens intensjon. Kom og hør hva jurister, naturforskere, samfunnsøkonomer, filosofer og aktivister sier om saken! Er regjeringen i ferd med å pådra seg en ny Alta- eller Fosen-sak når de vil oppheve fredningsvern for å bygge firefelts motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat?

Naturvernforbundet er med når Lågendeltaets Venner samler de beste i landet for å belyse alle sider av saken: juridiske spørsmål, fakta om Lågendeltaet (naturtap, klimatap, forvaltningsprosesser, veibygging), samt verdispørsmål.

Program kl. 10-15

 • Dialog og aktivisme i miljøkampen – linjer fra Alta og Fosen til Lågendeltaet, Norunn Grande, leder av Nansen Fredssenter
 • FNs klima- og naturrapporter – betydning for yngre generasjoner,
  Penelope Lea, forfatter, miljøaktivist og UNICEF-ambassadør (video)
 • Avbøtende tiltak og allmenningens tragedie,
  Arne Johan Vetlesen, prof. i filosofi, UiO
 • Vern av naturens egenverdi – i et komparativt perspektiv
  Christina Voigt, professor i offentlig rett og internasjonal miljørett, UiO, og leder av IUCNs Verdenskommisjon for Miljørett (video)
 • Musikkinnslag, Hans Kjørstad
 • 11.30 – 12.00 Lunsj
 • Naturens rettsvern og menneskerettigheter,
  Hannah Cecilie Brænden, jurist Norsk institutt for menneskerettigheter
 • Naturens rettsvern og norsk forvaltning av vernebestemmelsene,
  Marius Nordby, jurist og forfatter
 • Lågendeltaet i Innlandet, Norge og verden,
  Jon Museth, seniorforsker Norsk institutt for naturforskning
 • Naturen har fått sin Parisavtale – konsekvenser for veibygging,
  Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt
 • Lyrisk innslag ved Nils P. Faarlund, naturfilosof, ridder av 1. klasse av St. Olavs orden
 • Hva er en konsekvensutredning, og hva er den ikke?,
  Per K. Rørstad, førsteamanuensis Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Lågendeltaet – et sted går grensen,
  Gina Gylver, leder Natur og Ungdom
 • Panelsamtale:
  Ledet av Pernille B. Hansen, nestleder i Naturvernforbundet, med Hannah C. Brænden, Arne J. Vetlesen, Aud Tennøy, Gina Gylver og Torstein Fjeld.
 • Kunstutstilling:
  «Light Line 1: Store Ringstind» av Vegard Aasen: på auksjon til inntekt for foreningen Lågendeltaets venner. Bildet skulle opprinnelig være en gave til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

  «Skriket i Lågendeltaet» av Kjetil Skaansar

  «Knekkendene i Lågendeltaet» av Berit Fougner

Video fra møtet sendes til klima- og miljøminister Espen Barth Eide i etterkant. Videoen blir et direkte innspill til regjeringens pågående høring for å oppheve fredningsvernet i Lågendeltaet.

Bli med – sett farge på dagen og utgjør en forskjell! Gratis inngang.

Det er mulighet til å kjøpe mat og drikke på Litteraturhuset