Du er her:


Underlag av plast - til barnets beste?

Fallunderlag

Naturvernforbundet er bekymret for den økende andelen kunstig materiale i uteområdene til barnehagene, og da med særlig fokus på bruken av falldekke i plast som vi ser øker i omfang.

Naturvernforbundet er bekymret for økt bruk av kunstige plastmaterialer til erstatning for naturlige materialer på idrettsbaner og som fallunderlag på lekeplasser, i lokalmiljø, på skoler og i barnehager. Det er et stort problem med lekkasje av mikroplast til naturen ved bruk og slitasje av disse. En betydelig andel av det som forsvinner ut i naturen fra disse underlagene er i tillegg tungmetaller og miljøgifter.

Det er kritisk at man per i dag ikke vet hvor stort omfanget av lekkasjene er eller hvor store miljøkonsekvenser dette potensielt gir. Myndighetene har for dårlig oversikt og en altfor svak regulering på området. Vi ser dette som spesielt truende for utslipp til elver og hav, så vel som for helsen til barn, jordsmonnet og dyrliv lokalt. Naturvernforbundet er bekymret over at «føre var»-prinsippet er satt til side og at man i dag ikke tar hensyn til de fremtidige miljøkonsekvensene bruken av disse underlagene kan føre til.

Gjennom en undersøkelse utført på prøver fra 9 ulike lekeplasser fant vi 110 ulike kjemiske forbindelser, blant annet prioriterte miljøgifter som klorparafiner og fosfororganiske flammehemmere. 

Se Naturvernforbundets uttalelse om falldekker og kunstgress. 

Se stream fra seminaret 'Falldekker av plast - til barnets beste?'

Last ned kompendiet fra seminaret.

Last ned aktivitetskort.

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.09.2020

Nyheter

Lekeplass med plastdekke foto PAVEL IARUNICHEV Istockphoto 2(1)

Fallunderlag av plast for barn inneholder miljøgifter

26.06.2020 | Sist oppdatert: 04.09.2020

Gress, grus og jord er byttet ut med gummi og plast på tusenvis av lekeplasser og barnehager. Plasten inneholder miljøgifter som kan skade miljø og helse. En screeningundersøkelse Naturvernforbundet står bak viser at plastdekke i barnehager inneholder like mye miljøgifter som farlig avfall.

DSC_0059

Stort engasjement om falldekke!

24.01.2020 | Sist oppdatert: 24.01.2020

Naturvernforbundet arrangerte onsdag 22. januar et vel besøkt seminar om falldekker av plast sammen med Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

Lekeplass med plastdekke foto PAVEL IARUNICHEV Istockphoto 2
Naturvernforbundet bekymret for helse og natur

Roper varsko om plastdekke på lekeplasser

25.11.2019 | Sist oppdatert: 27.11.2019

Over hele landet legges det plastdekke på lekeplasser, i barnehager og på skoler. Slik plast og gummi sprer miljøgifter og mikroplast, og kan være en helserisiko, spesielt for barn. Nå roper Naturvernforbundet varsko.