Stort engasjement om falldekke!

Naturvernforbundet arrangerte onsdag 22. januar et vel besøkt seminar om falldekker av plast sammen med Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

Tilsammen 200 personer inkludert de som fulgte streaminga fikk med seg seminaret "Falldekke av plast - til barnas beste?".  Landskapsarkitekter, arealplanleggere, barnehageeiere, lekeapparatprodusenter, vi naturvernere med mange flere viste et stort engasjement for temaet utelekeplasser, natur og plast. Og nå fortsetter vi sammen arbeidet for bedre uteområder i skoler, barnehager og byrom. 

Her finner du opptak fra innledningene (Naturvernforbundets YouTube-kanal) og under finner du selve presentasjonene.

Program seminaret Falldekke av plast – til barnas beste?

08:30–08:45 Mingling og frokost
08:45–09:00 Velkommen ved Naturvernforbundet /Norske landskapsarkitekters forening (NLA) v/ Maren Esmark/Marit Hovi
09:00–09:15 Barn, natur og bevegelse v/ Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder

Presentasjon: 1. Merete Fasting Universitetet i Agder

09:15–09:30 Barns uteområder og arealbruk v/ professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén ,  ILA - NMBU

Barns uteområder og arealbruk Kine Halvorsen

09:30–09:45 Miljøgifter og forurensning v/Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet

Presentasjon: 3. Per-Erik Naturvernforbundet Plastfrie barnehager


09:45–09:55 Pause


09:55–10:15 Falldekker, kvalitet og rammer v/Klaus Sørensen, Lekolar

Presentasjon: 4. Klaus Lekolar Gummibelægninger

10:15–10:35 Gummidekke, granulat, resirkulering til problemer v/Silje Naper Salomonsen, Trondheim kommune

Presentasjon: 5. Silje 2020-01-22 Hvorfor så skeptisk til fallunderlag


10:35–10:40 Universell utforming - muligheter og utfordringer v/Solvor Berlin Boasson, Nordre Follo kommune

Presentasjon: 6. Universell utforming Solvor Berlin Boasson Ergoterapeut


10:40–11:00 Diskusjon og oppsummering v/Naturvernforbundet

Og her finner du revidert utgave av vårt hefte "Plast- og giftfrie barnehager"

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.01.2020