logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

MauForest
Innlegg:

Mau-skogen og klima

29.04.2015

En av de mest debatterte miljøsakene i Kenya de siste årene er ødeleggelsen av Mau-skogen. Det 400 000 hektar store området er vannkilde for flere av Kenyas viktigste elver og innsjøer.

Nigeria_ballot_box
Innlegg:

Illusjoner og realiteter om valg

27.03.2015

Som mange andre ord og begreper som har mistet sin betydning og blitt uklare er demokrati ikke mer en myte. Definisjonen om folkets styre gjennom folket for folket er ikke mer enn ønsketenkning. Et folkestyre ville ikke godtatt at folket ble behandlet som brikker i et politisk spill. La oss ta Nigeria som eksempel.

Viser fra 1 til 6 av totalt 52 artikler