logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Innlegg:

Blir vi jordens bøddel?

10.06.2013

Med mindre vi klarer å vende oss av avhengigheten av fossile energikilder gjør vi oss til jordens bøddel. Vi tør påstå dette fordi bevisene om menneskeskapte klimaendringer blir stadig tydeligere.

Viser fra 37 til 42 av totalt 52 artikler