Du er her:

Mann og barn ser ut over havet

Lofoten. Foto: Arnodd Håpnes

Ta vare på naturen

Er du glad i naturen? Her er noen enkle tips til hva du kan gjøre for å ta vare på den.

ImageHjelp oss med å verne naturområder

Er det natur i nærområdet ditt som du syns bør vernes?  Si ifra til de nærmeste lokal- eller fylkeslag! De fleste lokallag jobber med å ta vare på naturområder i nærområdet og tar hjertelig imot nye engasjerte.

ImageHindre utslipp av giftige kjemikaler

Meld fra til ditt lokale lag i Naturvernforbundet hvis du kjenner til noe utslipp av miljøgifter på arbeidsplassen eller i nærområdet.

ImageSporløs ferdsel

Vi kan bevare naturen ved sporløs ferdsel. Dette betyr at vi ikke etterlater noe i naturen. Vi forstyrrer ikke dyrelivet og tråkker ikke på planter i naturen. Sand og grus er fint underlag for bål. Ta med deg søppel hjem.

ImageRydd vekk søppel i naturen

Ser du noe søppel som ikke kan brytes ned i naturen? Ta det med og kast det i nærmeste søppelkasse! Søppel kan hindre plantevekst og er farlig for dyr å svelge!

ImageBli med på strandryddedagen

Hjelp til med å bekjempe forsøpling av havet. Strandryddedagen arrangeres hvert år (9. mai 2015), og er et miljøprosjekt i regi av Hold Norge Rent. Mer informasjon finner du på ryddenstrand.no.

ImageBekjemp fremmede arter

Norsk natur har fått en ny utfordring med innvandring av skadelige fremmede planter. Ser du en fremmed art som er i ferd med å innta et naturområde; hjelp til ved å luke den! Les mer hvordan du kan unngå . Dyr: ta kontakt med Norsk Zoologisk Forening.  

ImageLag fuglekasser

Flere fugler er avhengige av gamle hakkespetthull eller andre naturlige hullrom for å hekke. Etterspørselen etter ledige reirhull er større enn hva som er tilgjengelig, så om man henger opp en fuglekasse er det gode muligheter for å få fugl i den. Her finner du ut hvordan man lager en fuglekasse.

ImageLa humla suse!

Over hele verden er ville bier og humler i tilbakegang, og mange humler i Norge står i fare for å forsvinne. Du kan gjøre en innsats for å hjelpe humla! Plant blomster som humler liker. Ikke sprøyt gift i hagen. La hagen vokse vilt – eller ha et vilt hjørne. Les mer