Du er her:

Storheia vindindustri-område på Fosen, en del av Europas største vindindustriprosjekt. Foto: Leif Arne Jåma

Storheia vindindustri-område på Fosen, en del av Europas største vindindustriprosjekt. Foto: Leif Arne Jåma.

Redusert forbruk er nødvendig for å oppnå bærekraftsmål og unngå naturødeleggelser. 

Forbruket av energi og ressurser i Norge må ned – «grønn vekst» er ikke løsningen

Jorda er påført to alvorlige kriser som vi har skapt ved vår hensynsløse grådighet etter jordas ressurser. Skal vi kunne fortsette å leve på denne planeten, må både klimakrisen og naturkrisen løses.

Løsningen er en økologisk likevektsøkonomi, der veien ut av uføret er å stoppe veksten og reversere økonomien til et virkelig bærekraftig nivå for alt levende liv. Vi finner eksempler på slik næringsvirksomhet blant annet i tradisjonelle former for reindrift, kystfiske og jordbruk som bygger på kunnskap om naturen og respekterer naturens tålegrenser og evige kretsløp. Et sentralt ledd i en slik økonomi er rettferdig fordeling av ressurser og arbeid innad i hvert enkelt land og mellom land og verdensdeler.

Det blir stadig lagt fram nye prosjekter som vil kreve kraftig økning i energiforbruket. Vårt alternativ er tiltak for energisparing i industri, annet næringsliv, husholdninger og offentlig virksomhet. Vi må redusere forbruket ved å reise langsommere og produsere varer som holder lenger og kan gjenvinnes. Vi må basere forbruket på kortreiste varer, fra mat til klær, mineraler og byggevarer. Myndighetene må legge til rette for at gjenbruk og vedlikehold blir lønnsomt.

Naturvernforbundet har i rapporten Fossilfritt Norge vist hvordan vi kan omstille oss til lavutslippssamfunnet uten å ofre naturen vår. Først og fremst må dette skje gjennom energisparing og -effektivisering. Da må energi koste mer enn i dag. Vi må sikre at økning av energikostnadene skjer gjennom avgiftsøkning og på en mest mulig sosial og rettferdig måte. Norge må arbeide for et stigende minstenivå på karbonavgifter i de internasjonale klimaforhandlingene.

Redusert forbruk er nødvendig for å oppnå bærekraftsmål og unngå naturødeleggelser. Norge har ofret mer enn nok natur til lands og til havs allerede og må stanse ny naturødeleggende vann- og vindkraft. Naturvernforbundet vil med dette si klart og tydelig ifra om at forbruket må ned for at vi skal kunne berge natur og klima på jorda.

Det gjennomsnittlige forbruket i Norge i dag er ikke bærekraftig og må reduseres fra dagens nivå. Vi må slutte å tro på myten om at økt forbruk gir økt livsglede.

Landsstyreuttalelse 06.06.2021

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.06.2021

Nyheter

2020_Levajok
Nytt arbeidsprogram for Naturvernforbundet Finnmark, vedtatt på fylkesårsmøte 13. mars 2021

ARBEIDSPROGRAM 2021 – mere bål og kultur!

02.04.2021 | Sist oppdatert: 21.05.2021

Arbeidsprogrammet 2021 viser Naturvernforbundet i Finnmark sine prioriterte arbeidsoppgaver pr. 13. mars 2021.

Per Olaf Persen2

Ordføreren og melkepakken

Hvor stort er kraftbehovet i Øst-Finnmark? Er det krise i strømforsyningen, eller kraftoverskudd? Og hva er forskjellen på 132 kV og 420 kV kraftlinjer? Vi deler Per Olaf Persen, bærekraftstudent ved Handelshøyskolen BI, sine betraktninger om dette.

Viser fra 1 til 4 av totalt 20 artikler