Du er her:

Biedjovággi etter gruvedrifta. Foto: Svein Lund

Biedjovággi etter gruvedrifta. Foto: Svein Lund.

Stopp Arctic Gold – Biedjovággi tilbake til naturen!

Naturvernforbundets lokallag Ávjovárri skriver om nye gruveplaner i Biedjovággi, og krever at myndighetene en gang for alle gjør det klart at det ikke skal være mer gruve der, og sørger for at gruveområdet blir tilbakeført til naturen.

Det svenske selskapet Arctic Gold er nå i gang med en ny offensiv for å få ta ut gull og kobber i Biedjovággi. Vi krever at myndighetene en gang for alle gjør det klart at det ikke skal være mer gruve der, og sørger for at gruveområdet blir tilbakeført til naturen.

50 år har gått siden drifta i kobbergruva i Biedjovággi starta for første gang. Den skulle gi hundre trygge arbeidsplasser i minst 20 år og gode inntekter til kommune og stat. Resultatet blei drift i fem år, så ti års stopp og drift i fem år til. Den første perioden ga gigantisk underskudd, bare et par år i siste periode var det et overskudd, som havna i Finland. Siden har gruveområdet ligget som et ruinlandskap etter ei svært halvhjerta opprydding.

Etter at ei rekke selskap hadde vært innblanda i drift og leiting overtok det svenske selskapet Arctic Gold undersøkingsrettighetene i 2010 og utarbeida samme år et planprogram for gruvedriften. De søkte også utvinningsrett, som blei innvilga av Direktoratet for mineralforvaltning i 2011. Denne retten gjaldt for ti år, og må altså fornyes i år, noe selskapet nå har søkt om.

I 2012 kom planprogrammet opp til behandling i Guovdageaidnu kommunestyre, som avviste planen og gjentok dette året etter. Kommunestyret vedtok noen år etter i sin arealplan å tilbakeføre området til naturområde. Seinere har det i kommunen vært et stadig klarere flertall mot å sette i gang ny gruvedrift.

Arctic Gold har nå søkt om å få utvida sin leitetillatelse til områder nord for Biedjovággi, og Direktoratet for mineralforvaltning har innvilga dette, uten å spørre eller informere verken kommunen, de som driver reindrift i området eller naturverninteresser. Dette er resultat av en minerallov som lar direktoratet i Trondheim dele ut tillatelser over hodet på alle berørte parter. I forbindelse med at mineralloven nå er til vurdering er dette en av sakene som må endres. Om loven ikke pålegger direktoratet å spørre og informere lokalt, er det ingenting som hindrer dem i å gjøre det, annet enn deres egen iver etter å få mest mulig mineralleiting.

Vi beklager at verken spekulantene i Arctic Gold eller mineralmyndighetene respekterer kommunens klare holdning i saka. Guovdageaidnu ønsker ikke mer gruvedrift og etter 50 år er det på tide å sette et punktum. Alle tillatelser som er gitt må inndras når de forfaller og helst med en gang. Kommunen bør sammen med grunneier FeFo ta initiativ til en fullføring av oppryddinga av gruveområdet og en plan for revegetering og best mulig tilbakeføring til naturen.


Naturvernforbundet i Ávjovárri

Piera Jovnna Somby, leder
Svein Lund, sekretær

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.09.2021

Nyheter

Oppdrettsanlegg Syltefjord

Nytt oppdrettsanlegg i Syltefjord? Konsekvenser for fugler, fisk og vannkvalitet

27.06.2022 | Sist oppdatert: 28.06.2022

Salmar ASA vil ha et nytt oppdrettsanlegg i Syltefjord. Særlig effekten av avlusningsmidler og økt fartøytrafikk i sjøfuglenes fødeområde, samt effekten av lakselus på den allerede svekkede sjørøyebestanden, vekker bekymring. Dette skriver Naturvernforbundet i Finnmark og Birdlife Norge, avdeling Finnmark i en felles høringsuttalelse.

DSC08061

Vellykka folkemøte om oljefeltet Wisting

10.06.2022 | Sist oppdatert: 10.06.2022

Onsdag 8. juni var det et engasjert publikum som deltok i diskusjonen om det er riktig for Finnmark å bygge ut Wisting-feltet. Hvis Stortinget godkjenner utbyggingsplanene vil dette bli verdens nordligste oljefelt.

Viser fra 1 til 4 av totalt 44 artikler