Du er her:

Nestleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Annie Henriksen, ønsker velkommen til aksjonscamp ved Repparfjorden.

Nestleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Annie Henriksen, ønsker velkommen til aksjonscamp ved Repparfjorden.

Støtteuttalelse til aksjonistene ved Repparfjorden

Fra landsstyret i Naturvernforbundet.

Selskapet skal utvinne kobber, og de hevder at prosjektet har en sterk miljøprofil. Avfallet fra gruvedriften skal dumpes i Repparfjorden.

Naturvernforbundet mener det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden sammen med planene om sjødeponi i Førdefjorden er to av de største forurensningsskandalene i nyere norsk historie. At Norge, som ett av svært få land i verden, fremdeles tillater at fjordene våre brukes som avfallsplass, står ikke i tråd med vår internasjonale profilering som et land som ønsker å ta vare på livet i havet. Repparfjorden er en artsrik fjord med stor verdi for laks, sjøørret, sjørøye, kysttorsk og fugl. Hvis Nussir ASA får realisert planene sine, vil det hvert år bli dumpet to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam rett ut i fjorden. Gruvedriften vil ramme livet i fjorden og den samiske reindriften i området. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har frarådet at prosjektet gis konsesjon.

Nussir ASAs driftstillatelse til gruveprosjektet i Nussirfjellet og Ulvenryggen ble i 2019 opprettholdt av Nærings- og fiskeridepartementet, tross klagene fra Sametinget, de berørte reinbeitedistriktene og Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger- og Fiskarlag.

Når regjeringen har valgt å overse all miljøfaglig kunnskap, har Naturvernforbundet stor forståelse for at naturvernere fra hele landet aksjonerer mot det enorme feilgrepet som snart kan skje. At Nussir ASA nå planlegger å sette spaden i jorden og begynne anleggsarbeidet, markerer begynnelsen på tiår med uakseptabel forurensing av en viktig fjord og deretter for uante langtidskonsekvenser for livet i og rundt fjorden. Vi ber Nussir ASA og regjeringen stanse utbyggingen før det er for sent!

Vi i Naturvernforbundets landsstyre gir vår helhjertede og fulle støtte til aksjonistene i Finnmark.

Uttalelsen som pdf-fil 

Støtt aksjonscamp ved Repparfjorden ved å gi et bidrag via Spleis.

Fra aksjonscampen på Markoppneset i Repparfjorden sommeren 2021:

Image
Beaska Niilas, Eilif Moan og Magnus Storvoll Strømseth

Image
Therese Woie Hugseth og Nils Mikkelsen Utsi

Alle foto: Anna Birkeland Olerud 

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2021

Nyheter

Oppdrettsanlegg Syltefjord

Nytt oppdrettsanlegg i Syltefjord? Konsekvenser for fugler, fisk og vannkvalitet

27.06.2022 | Sist oppdatert: 28.06.2022

Salmar ASA vil ha et nytt oppdrettsanlegg i Syltefjord. Særlig effekten av avlusningsmidler og økt fartøytrafikk i sjøfuglenes fødeområde, samt effekten av lakselus på den allerede svekkede sjørøyebestanden, vekker bekymring. Dette skriver Naturvernforbundet i Finnmark og Birdlife Norge, avdeling Finnmark i en felles høringsuttalelse.

DSC08061

Vellykka folkemøte om oljefeltet Wisting

10.06.2022 | Sist oppdatert: 10.06.2022

Onsdag 8. juni var det et engasjert publikum som deltok i diskusjonen om det er riktig for Finnmark å bygge ut Wisting-feltet. Hvis Stortinget godkjenner utbyggingsplanene vil dette bli verdens nordligste oljefelt.

Viser fra 1 til 4 av totalt 44 artikler