Du er her:

Velkommen, Lars!

Lars Kufaas ble tidligere i sommer ansatt i vikariatet som Naturvernforbundets regionsekretær i Nord-Norge.

Lars bor for tiden i Lakselvdalen, Troms. Han er utdannet jurist, med interesse for natur og ressursforvaltning. Han er også opptatt av kommunikasjon og formidling gjennom kultur og forståelse. For å fremme en forståelse om at mennesket må leve i harmoni med hverandre og den naturen vi er endel av.

Han har skrevet masteroppgave om tildeling av fiskeritillatelser og fiskekvoter. Etter jusstudiet har han engasjert seg frivillig for en utnyttelse av ressursene hvor man ivaretar miljø og mennesker. Har blant annet skrevet artikler om oppdrett og fiskeriforvaltning, og engasjert seg gjennom verv i Naturvernforbundet i Tromsø og omegn og Kystens Tankesmie.

Lars mener at det viktigste for å få til en god ressursforvaltning er en oppegående og aktiv befolkning. Naturvernforbundet har i over hundre år sørget for aktivt engasjement gjennom befolkningen i spørsmål som omhandler naturvern.

Som regionsekretær i Nord-Norge håper Lars å kunne støtte opp om arbeidet i lokal- og fylkeslag. Blant annet gjennom å bidra med sin faglige erfaring og få frem arbeidet til Naturvernforbundet gjennom forskjellige medier, og ellers støtte opp om prioriterte oppgaver i lokal- og fylkeslag.

Kontaktinformasjon:

E-post: lk@naturvernforbundet.no
Telefon: 936 92 123 (h
verdager 14-16)

Lars på besøk hos lokallaget Porsangerforden  
Image

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.07.2021

Nyheter

Gulgofjord_

Etablering av torskeoppdrett i Gulgofjorden?

28.04.2022 | Sist oppdatert: 30.04.2022

Kime Akva AS har søkt om dispensasjon fra kystsoneplan for å etablere et torskeoppdrettsanlegg i Gulgofjord. Naturvernforbundet i Finnmark fraråder på det sterkeste at det gis slik dispensasjon, og begrunner hvorfor.

Bidjodagbrotvatn

Bisset Arctic Minerals! Stopp Arctic Minerals!

Fas muitala Arctic Minerals "erenoamáš gávdnosiid" birra Biedjovákkis, ja áigu álggahit ruvkke fas. Igjen melder Arctic Minerals om "eksepsjonelle funn" i Biedjovággi, og vil starte ny prosess fram mot gjenåpning av gruva. Innlegg fra Naturvernforbundets lokallag Ávjovárri (norsk tekst nederst)

Viser fra 1 til 4 av totalt 42 artikler