Du er her:

Kvann

Ei av de mest nyttige plantene i Finnmark er kvann. (Foto: Svein Lund).

Minikurs om nytteplanter

Naturvernforbundet i Ávjovárri arrangerer 20.06. minikurs om planter til mat og medisin

Kurset blir i Guovdageaidnu. Møt opp lørdag 20.06. kl. 1100 på Loaŋkogiella (LES-bygget)

Det blir først 1-2 timers kortkurs om nyttge mat- og medisinplanter, før vi drar ut i naturen på en 2-3 timers tur.

Spørsmål og påmelding: tel 90727698

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.06.2015

Nyheter

Elvesandjeger - sjelden billeart trua av E6 i Alta

14.05.2011 | Sist oppdatert: 14.05.2011

I Alta er det planlagt ny E6 for å føre gjennomgangstrafikken utenom sentrum. Men det er strid om traseen, der alternativa er å bygge ned dyrka jord eller et miljø med en av Norges mest trua arter, elvesandjegeren. 12.05.2011 blei Naturvernforbundets fagleder for naturmangfold, Arnodd Håpnes, intervjua av Aslak Ballari, NRK Troms og Finnmark. Her kan du lese spørsmåla og svara som kom fram i intervjuet.

Norge binder seg til kampen mot fremmede arter

Norge binder seg til kampen mot fremmede arter

30.10.2006:

Norge ratifiserer ballastvannkonvensjonen. - Endelig! Dette er et viktig og nødvendig skritt i arbeidet mot introduksjon av fremmede arter i norske farvann. Vi har lenge oppfordret norske myndigheter til å slutte seg til denne avtalen, sier Tore Killingland, generalsekretær i Norges Naturvernforbund.