Du er her:

Rein på vinterbeite, Guovdageaidnu

Rein på vinterbeite, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Naturvernpartiet Høyre

Finnmark Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen forteller i NRK 06.03.2013 at han og partiet hans ønsker å sette vern av naturen i forgrunnen og økonomien i bakgrunnen i forvaltninga av reindriftsnæringa.

Det er et svært positivt signal fra den kanten. Vi går da ut fra at Finnmark Høyre også vil støtte fullt opp om Kautokeino Høyre sitt nei til gruve i Biedjovággi, og at Høyre også vil si nei til andre inngrep i naturen i reinbeiteområde, som vindkraftverk, vasskraftverk, hyttefelt osv. Og når man nå setter naturen foran økonomien, så ser vi fram til at Høyre nå sier nei til sjødeponi fra gruver og nei til oljeboring i Lofoten og Barentshavet. Da kan vi virkelig heie på naturvernpartiet Høyre!

Eller var det kanskje ikke slik det var ment?

 

Svein Lund

Medlem av Naturvernforbundet

Debattinnlegg

Ta FNs Naturrapport på alvor!

Nylig kom rapporten fra FNs naturkommisjon. Den forteller at situasjonen for naturen og menneskenes framtid på jorda er verre enn noen hadde trodd.

Langfjord1

Gyldne og falske gruveløfter

Vi står nå i starten på det store gruveeventyret. En rikdom større enn oljefondet skal på kort tid hentes ut av norske fjell og gi massevis av arbeidsplasser i hele Distrikts-Norge. Ikke nok med at dette skal skje på en miljøvennlig måte, det skal også gi et stort bidrag til «det grønne skiftet», slik at hele gruvesatsinga er å regne som et gigantisk miljøprosjekt. Dette er budskapet i kampanja som nå er satt igang i samarbeid mellom bl.a. Norsk Bergindustri, NHO, LO, NGU, Klimadepartementet og Næringsdepartementet. Skal vi tro på dette?

Viser fra 1 til 4 av totalt 22 artikler