Du er her:

Melkøya

Melkøya er i dag Vest-Finnmarks største forurensingskilde. (Foto: Svein Lund).

Naturvernforbundet med nytt lokallag i Vest-Finnmark

24.02.2014 blei det i Hammerfest arrangert stiftelsesmøte for Naturvernforbundet i Vest-Finnmark Vi gjengir her pressemeldinga som blei vedtatt på møtet.

 

100-års jubilanten Naturvernforbundet får lokallag i Vest-Finnmark. Nussir ASAs planer framprovoserer engasjement for vern av natur og miljø.

Lokallag for Vest-Finnmark i Naturvernforbundet er stiftet 24.februar 2014 i Hammerfest.

Lokalaget vil jobbe for bevaring og vern av natur og miljø .

For vårt område vil disse sakene ha stor prioritering:

- Nei til Gruvedriftplanene i Repparfjord, mot påfyll av mer gift i sjøen vår.

- Støtte til kystopprøret, mot sentralisering og utarming av kystsamfunnene våre.

- Nei til monsterblokker på Molla i Hammerfest, mot ødeleggelse av bomiljø og fjæra vår.

- Nei til vindmøller i Kvalsund.

 

 

 

 

Nyheter

Hva mener partia i Karasjok om naturforvaltning?

Naturvernforbundet i Ávjovárri har stilt spørsmål til alle kommunelister i Guovdageaidnu og Kárášjohka om deres syn på naturforvaltningsspørsmål. I forrige uke publiserte vi svara fra Guovdageaidnu, der alle parti har svart. Vi har i det lengste venta for å få svar fra alle parti i Kárášjohka, men det siste partiet ønsker tydeligvis ikke å svare, så da legger vi ut de svara vi har fått. Vi vil seinere komme tilbake med kommentarer til svara.

Hva mener partia i Guovdageaidnu om naturforvaltning?

Naturvernforbundet i Ávjovárri har sendt brev til alle partia som stiller til valg i Guovdageaidnu og Kárášjohka og bedt dem å svare på 6 spørsmål om hvordan de stiller seg til naturvern, naturforvaltning og naturinngrep. Nå har vi fått svar fra alle partia i Guovdageaidnu og de kan du lese her. I Karasjok er det fortsatt et parti som ikke har svart, vi venter derfor litt til i håp om å få med dette.

Viser fra 1 til 4 av totalt 34 artikler