Du er her:

  • Finnmark
  • Diverse
  • Naturvernforbundet utfordrer miljøministeren på 100 årsdagen
Naturvernforbundets Erling Solvang  krever reell medvirkning og utforder Klima og miljøminister Tine Sundtoft

Naturvernforbundets Erling Solvang krever reell medvirkning og utforder Klima og miljøminister Tine Sundtoft. (Foto: Geir Jørgensen).

Naturvernforbundet utfordrer miljøministeren på 100 årsdagen

Sivilsamfunnet og naturverninteressene må involveres sterkere i beslutningsprosser og politikkutforming i nord, krever leder av Naturvernforbundets regionstyre, Erling Solvang.

Når Klima og miljødepartementet besøker Tromsø og Nord-Norge 18 februar og inviterer til dialog  med tema «Grønn vekst i nord» er det påfallende naturverninteressene ikke er gitt plass i det offisielle programmet. Derimot inviterte Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft en banksjef, en direktør og en grunder til innlegg og  paneldebatt. Møtet ble derfor nærmest for en næringskonferanse å regne før publikum fikk slippe til.  

Erling Solvang  påpeker at  det ville være rimelig at Naturvernforbundet også hadde fått plass i panelet, også fordi 18. februar er vår 100-årsdag. – Naturvernforbundet er en demokratisk organisasjon, og representerer sivilsamfunnet for ei grønn og bærekraftig utvikling. Vi vil medvirke til at regjeringa sine uttalte mål om dette blir en realitet i Nordområdesatsinga, og da forventer vi at Regjeringa legger bedre til rette for det.  Regjeringa har et betydelig forbedringspotensiale hvis målet for møteserien Grønn Agenda er en reell dialog med det øvrige samfunn om aktuelle tema som bl.a.  miljøpåvirkning fra gruvedrift, naturinngrep, tap av artsmangfold og arealkonflikter på hav og land.   

 

 

Nyheter

Hva mener partia i Karasjok om naturforvaltning?

Naturvernforbundet i Ávjovárri har stilt spørsmål til alle kommunelister i Guovdageaidnu og Kárášjohka om deres syn på naturforvaltningsspørsmål. I forrige uke publiserte vi svara fra Guovdageaidnu, der alle parti har svart. Vi har i det lengste venta for å få svar fra alle parti i Kárášjohka, men det siste partiet ønsker tydeligvis ikke å svare, så da legger vi ut de svara vi har fått. Vi vil seinere komme tilbake med kommentarer til svara.

Hva mener partia i Guovdageaidnu om naturforvaltning?

Naturvernforbundet i Ávjovárri har sendt brev til alle partia som stiller til valg i Guovdageaidnu og Kárášjohka og bedt dem å svare på 6 spørsmål om hvordan de stiller seg til naturvern, naturforvaltning og naturinngrep. Nå har vi fått svar fra alle partia i Guovdageaidnu og de kan du lese her. I Karasjok er det fortsatt et parti som ikke har svart, vi venter derfor litt til i håp om å få med dette.

Viser fra 1 til 4 av totalt 34 artikler