Du er her:

Utfordring til partia i kommunevalget

Naturvernforbundet i Ávjovárri har sendt brev til alle partia som stiller til valg i Guovdageaidnu og Kárášjohka og bedt dem å svare på 6 spørsmål om hvordan de stiller seg til naturvern, naturforvaltning og naturinngrep. Vi oppfordrer andre lokallag til å gjøre noe lignende og også fylkeslag til å spørre ut listene ved fylkestingsvalget.

 Til partier som stiller lister til kommunevalg i Guovdageaidnu

 

Hva mener partiene om naturforvaltning?

 

I Guovdageainnu er natur og naturbruk svært viktig for folket. Det har vært mye strid om rettigheter til naturbruk og forvaltninga av naturen og naturen vår er trua fra mange kanter.
Når vi nå skal velge nytt kommunestyre, synes vi det er viktig at velgerne vet hva partiene mener om vern og bruk av naturen. Naturvernforbundet i Ávjovárri vil derfor be de listene som stiller til valg i kommunen å svare på følgende spørsmål:

1. Hva mener dere om mineralleiting og gruvedrift – i kommunen og i tilknytta reinbeiteområde?

2. Hva mener dere om vindkraftutbygging i samme område?

3. Hvilke tiltak vil dere foreslå for å redusere forsøplinga av naturen?
 

4. Hva mener dere om oppretting av nye verneområder i kommunen?

 

5. Hva slags regelverk ønsker dere for kjøring med vannskuter og snøskuter på åpent vann?

 

6. Er det andre viktige naturspørsmål som dere tar opp i valgprogrammet?


De svara vi får inn vil bli publisert. Naturvernforbundet vil ikke oppfordre til å stemme på et bestemt parti, bare oppfordre velgerne til å legge vekt på synspunkta i natursaker før de avgir sin stemme.

Vi ber om at dere sender svar på disse spørsmåla innen 15.06.2019 til

styret-avjovarri@naturvernforbundet.no


Med hilsen
Naturvernforbundet i Ávjovárri

 

Nyheter

Utfordring til partia i kommunevalget

Naturvernforbundet i Ávjovárri har sendt brev til alle partia som stiller til valg i Guovdageaidnu og Kárášjohka og bedt dem å svare på 6 spørsmål om hvordan de stiller seg til naturvern, naturforvaltning og naturinngrep. Vi oppfordrer andre lokallag til å gjøre noe lignende og også fylkeslag til å spørre ut listene ved fylkestingsvalget.

Skolestreik for klima i Alta
Still krav om hvor store kutt i utslipp som må gjøres hvert eneste år.

Naturvernforbundet støtter skolestreik for klima

Tusen takk for at dere skolestreiker for klimaet. Dere har skjønt hvordan klimaendringene vil ødelegge deres framtid. Dere har skjønt at Norge er en tragisk klimasinke. Politikerne og foreldregenerasjonen styrer mot en klimakatastrofe for deg.

Viser fra 1 til 4 av totalt 33 artikler