Du er her:

Vold og trusler er uakseptabelt

Naturvernforbundets lokallagsleder i Kautokeino har vært utsatt for trusler og vold gjentatte ganger, som følge av at han har profilert Naturvernforbundets arbeid mot ulovlig barmarkskjøring i Kautokeino. I et rettssamfunn er dette totalt uakseptabelt.
Vi må løse uoverensstemmelser ved hjelp av demokratiske virkemidler: samtaler og møter, skriftlige innspill til media, politikere og forvaltning, m.m. Det er grunnleggende at hvert menneske respekterer at andre har rett til andre meninger enn det en selv har.

Naturvernforbundet setter pris på at sametingspresidenten og fylkesordføreren så tydelig at tatt avstand fra trusler og vold. Nå forventer vi at andre politikerne i Finnmark gjør det samme; fra alle politiske partier. Spesielt ber vi ordføreren i Kautokeino om å fordømme bruk av trusler og vold mot politiske motstandere. Taushet i denne saken betyr en støtte til de som tyr til trusler og vold. Dette skaper utrygghet. Ønsker politikerne at Finnmark skal være et trygt og godt sted å bo? Da trengs et aktivt arbeid mot mobbing, trusler og vold.

Dag T. Elgvin, fylkesleder,
Naturvernforbundet i Finnmark

Nyheter

Hva mener partia i Karasjok om naturforvaltning?

Naturvernforbundet i Ávjovárri har stilt spørsmål til alle kommunelister i Guovdageaidnu og Kárášjohka om deres syn på naturforvaltningsspørsmål. I forrige uke publiserte vi svara fra Guovdageaidnu, der alle parti har svart. Vi har i det lengste venta for å få svar fra alle parti i Kárášjohka, men det siste partiet ønsker tydeligvis ikke å svare, så da legger vi ut de svara vi har fått. Vi vil seinere komme tilbake med kommentarer til svara.

Hva mener partia i Guovdageaidnu om naturforvaltning?

Naturvernforbundet i Ávjovárri har sendt brev til alle partia som stiller til valg i Guovdageaidnu og Kárášjohka og bedt dem å svare på 6 spørsmål om hvordan de stiller seg til naturvern, naturforvaltning og naturinngrep. Nå har vi fått svar fra alle partia i Guovdageaidnu og de kan du lese her. I Karasjok er det fortsatt et parti som ikke har svart, vi venter derfor litt til i håp om å få med dette.

Skolestreik for klima i Alta
Still krav om hvor store kutt i utslipp som må gjøres hvert eneste år.

Naturvernforbundet støtter skolestreik for klima

Tusen takk for at dere skolestreiker for klimaet. Dere har skjønt hvordan klimaendringene vil ødelegge deres framtid. Dere har skjønt at Norge er en tragisk klimasinke. Politikerne og foreldregenerasjonen styrer mot en klimakatastrofe for deg.

Viser fra 1 til 4 av totalt 33 artikler