Du er her:

Besøk hos fiskeriministeren

fv. Anne-Karin Daniloff, Herman Hansen, Rolf Sigurdsen, Per Sandberg, Maren Esmark, Arnodd Håpnes og Olav Aga.

Besøk hos fiskeriministeren

Fiske- og oppdrettsutvalget på besøk hos fiskeriministeren

På torsdag 7. april var Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg på besøk hos fiskeriminister Per Sandberg. Anne-Karin Daniloff fra Alta er medlem i utvalget og deltok på møtet.

Naturvernforbundet var, som en av fire miljø- og naturverngrupper, invitert til departementet for å snakke om hva vi synes er viktig. Det ble en halv time til rådighet og mange viktige tema å ta opp. Det ble tid til å drøfte den ennå ikke oppklarte rømminga i Altafjorden i 2013, og som en fortsettelse av det, merking av o-laksen. Merking av o-fisk er nok det viktigste forebyggende tiltaket som kan gjøres raskt og enkelt, for å få litt kontroll på oppdrettet. Som sagt er det ikke mye tid til rådighet ved slike møter, men det er en viktig mulighet til å presentere viktige problemstillinger for den politiske ledelsen i departementet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.04.2016

Nyheter

Varangerfjorden_illustrasjonsfoto
Problemet må løses, ikke økes: Økt utslipp av avfall kan ikke tillates.

Oppdrett over alle grenser

28.06.2021 | Sist oppdatert: 28.06.2021

Naturvernforbundet i Sør-Varanger oppfordrer statsforvalteren til å revurdere sin anbefaling for økning av oppdrettsvolumet i Jarfjord, og departementet til å ikke godkjenne en utvidelsen av produksjonen i fjorden.

Påvirkning fra fiskeoppdrett
Om påvirkninger fra fiskeoppdrett på villaks og fjorder

Oppdrett over alle støvleskaft

05.06.2021 | Sist oppdatert: 05.06.2021

Bestanden av villaksen er truet. Det er flere årsaker som alle kjenner, men den største er belastningen og risikoen fra oppdrettsnæringen, som i altfor stor grad blir oversett.

Frakkfjorden - jon arne 2 (002)
Svar til Havforskningsinstituttet

Del 2: Druknet forskningsetikken i Frakkfjorden?

02.04.2021 | Sist oppdatert: 03.05.2021

SalCod-prosjektet forutsetter at det etableres oppdrettsanlegg i enda en fjord. Som kjent er det ikke mange oppdrettsfrie fjorder igjen. Hva sier dette om Havforskningsinstituttets forskningsetikk?

Viser fra 1 til 4 av totalt 63 artikler