Du er her:

Klare krav om kongekrabbe til fiskeriministeren


Foto: Ingjerd Tjelle, Horisont Varanger
I dag overleverer Norges Naturvernforbund en liste med krav til fiskeriminister Helga Pedersen, som nå starter arbeidet med en stortingsmelding om kongekrabben. - Vi forventer en helt ny strategi for å få bukt med denne introduserte arten. Norge må følge biodiversitetskonvensjonen, og en strategisk nedfiskingsplan må settes i verk, sier Tore Killingland, generalsekretær i Norges Naturvernforbund.

- Kongekrabben er en trussel mot både natur og fiskerier. Trusselen vokser og sprer seg stadig videre. Dagens forvaltning av kongekrabbe er totalt uakseptabel. Vi forventer at fiskeriministeren følger internasjonale avtaler om introduserte arter og sørger for en kraftig nedfisking av bestanden, fortsetter Tore Killingland.

Kongekrabben ble introdusert i Barentshavet på 60-tallet under et storstilt utsettingsprogram i det gamle Sovjetunionen. I løpet av noen få tiår har bestanden vokst dramatisk og spredd seg langs kysten av Nord-Norge. Fisket er strengt regulert med kvoter, beskyttelse av hunnkrabber, minstemål og fiskesesong.

- Det virker nærmest parodisk at fisket på denne inntrengeren er det strengest regulerte i Norge. Kongekrabben hører ikke hjemme langs norskekysten. Det må norske myndigheter ta konsekvensen av, sier Killingland.

Stortingsmeldingen om kongekrabbe vil være klar i løpet av våren 2007. Kravene fra Norges Naturvernforbund er at Fiskeridepartementet
- forkaster eksisterende handlingsregler for kongekrabbeforvaltningen,
- følger FN-konvensjonen om biologisk mangfold,
- lager en nedfiskingsplan for kongekrabbe og
- øker forskningen på skadevirkningene av invasjonen og på strategier for optimal og effektiv nedfisking av kongekrabbe.

Les brevet til statsråden

Les mer om kongekrabbe Faktaark 3/2004: Kongekrabbe - den har de senere årene vokst og vandret rundt Nordkapp og videre vestover

Les tidligere saker:
18.11.2005 Kongekrabbeutsetting kan gi økologisk katastrofe
18.10.2005 Fiskeriministeren sendte kongekrabbebrev til seg selv
20.04.2005 Kongekrabben krabber videre - myndighetene uten kontroll
13.08.2004 Fritt fiske på kongekrabbe vest for Nordkapp – et skritt i riktig retning
12.02.2003 Krever bot og fengselsstraff for utsetting av kongekrabbe
29.1.2002 Sterkt kritisk til forvaltningen av kongekrabbe

Temaside: Fiskeri og marint miljø

Få tilsendt gratis nyhetsbrev

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for truede arter.

Nyheter

Varangerfjorden_illustrasjonsfoto
Problemet må løses, ikke økes: Økt utslipp av avfall kan ikke tillates.

Oppdrett over alle grenser

28.06.2021 | Sist oppdatert: 28.06.2021

Naturvernforbundet i Sør-Varanger oppfordrer statsforvalteren til å revurdere sin anbefaling for økning av oppdrettsvolumet i Jarfjord, og departementet til å ikke godkjenne en utvidelsen av produksjonen i fjorden.

Påvirkning fra fiskeoppdrett
Om påvirkninger fra fiskeoppdrett på villaks og fjorder

Oppdrett over alle støvleskaft

05.06.2021 | Sist oppdatert: 05.06.2021

Bestanden av villaksen er truet. Det er flere årsaker som alle kjenner, men den største er belastningen og risikoen fra oppdrettsnæringen, som i altfor stor grad blir oversett.

Frakkfjorden - jon arne 2 (002)
Svar til Havforskningsinstituttet

Del 2: Druknet forskningsetikken i Frakkfjorden?

02.04.2021 | Sist oppdatert: 03.05.2021

SalCod-prosjektet forutsetter at det etableres oppdrettsanlegg i enda en fjord. Som kjent er det ikke mange oppdrettsfrie fjorder igjen. Hva sier dette om Havforskningsinstituttets forskningsetikk?

Viser fra 1 til 4 av totalt 63 artikler