Du er her:

Altafjorden

Altafjorden.

Innlegg:

Altas politikere må snu igjen!

Altas planutvalgt hadde foreslått en arealplan som skulle stoppe veksten i lakseoppdrettet i kommunen, men fylket la ned innsigelse og politikerne ga seg uten kamp. Vi krever at Alta snur igjen!

https://www.altaposten.no/meninger/2020/06/23/%E2%80%93-Jeg-er-s%C3%A5-skuffet-over-flertallet-i-planutvalget-i-Alta-22138920.ece

 

– Jeg er så skuffet over flertallet i planutvalget i Alta

 

– Hvorfor bakker dere ut nå, politikere, spør Anne-Karin Daniloff.

 

Onsdag 24.06.20 er det høringsfrist på nytt forslag til arealplan, og mens første høringsrunde inneholdt et forslag til bestemmelse som endelig kunne gi kontroll over veksten i lakseopprettet, så har man i det nåværende forslaget bare trukket bestemmelsen. Det er ganske sjokkerende.

Bestemmelsen som var foreslått er ment å stanse oppdrettsvekst og på sikt flytte lakseoppdrettet inn i kontrollerbare forhold i lukkede systemer uten utslipp. Bestemmelsen er brukt av Osterøy kommune på enkeltlokaliteter. Alta hadde foreslått å vedta den for alle sine oppdrettsarealer, og alle hjerter som banker for Altalaksen og andre dyrebare skapninger i fjorden og elvene våre hadde grunn til å glede seg, trodde jeg.

Men nå har altså flertallet i planutvalget foreslått å bare fjerne alt. Hvorfor i all verden?

Monica Nielsen er ordfører for Alta i andre periode. Hun har vært leder av styret i nettverket for fjord- og kystkommuner og hun har hatt flere anledninger til å virkelig utgjøre en forskjell for naturen og våre etterkommere i kystens kommuner og Alta spesielt.

Alta kommune har i flere perioder sagt at man ikke ønsker oppdrettsvekst, et standpunkt mange har applaudert, og Naturvernforbundet og Redd Villaksen har betalt for advokattimer for å forklare jussen som hjemler kommunenes mulighet for å bruke plan- og bygningsloven til å ta kontroll over sjøarealene. 

Finnmark fylke uttalte seg kritisk i første høringsrunde, men Fylkesmannen skrev at bestemmelsen kunne være et viktig grep for å ivareta villaksen i Altavassdraget. Fylkesmannen i Hordaland slo tidligere fast i mekling om slik bruk av loven, at en kommune godt kan ha strengere miljøbestemmelser enn de nasjonale, og Erna sier kommunene skal ha stor selvbestemmelsesrett. Det står ikke bra til med Altalaksen og Altafjorden, så hvorfor bakker dere ut nå, politikere?

I forrige periode fikk vi Davatluft. En skandaløs tildeling av en ny lokalitet, som gjorde at det nå finnes lakseoppdrett i alle tre sundene fisken må gjennom for å komme inn og ut av Altafjorden. Den gang lurte jeg på om det bare var manglende kunnskap som lå bak avgjørelsen, men nå spør jeg om det er manglende kjærlighet og engasjement, for denne saken burde være verdt å kjempe for.

PS! Høringsfristen er altså nå på onsdag, men Alta kommunes nettside har ikke høringslenke på forsiden, og jeg har ikke registrert at Altaposten har skrevet om det prinsipielt svært viktige i denne saken, bortsett fra noen artikler om oppdretterne og deres leverandørers bekymring for å ikke kunne fortsette som før. Mulig jeg har gått glipp av det, for jeg har ikke hatt anledning til å følge med. Dessuten trodde jeg saken gikk av seg selv og at politikerne jobbet på spreng. Denne saken burde være av nasjonal interesse.

Anne-Karin Daniloff

Nyheter

DSC08210

Høringssvar Molstrand

28.07.2017 | Sist oppdatert: 28.07.2017

Grieg Seafood har søkt om ny lokalitet til lakseoppdrett ved Molstrand i Hammerfest. Vi har svart på høringen.

Img_3057

Klage Davatluft

12.07.2017 | Sist oppdatert: 18.07.2017

Grieg Seafood er tildelt ny lokalitet i Alta kommune. Naturvernforbundet og Storekorsnes Fiskarlag har sammen levert klage på tillatelsen for Davatluft. Altafjorden har ikke plass til flere lokaliteter og enda mer oppdrettslaks i sjøen. Vi mener at det forekommer feil i saksbehandlingen og at vi har nye opplysninger til saken. Vi ber om at vår klage får oppsettende virkning for tiltaket, og at lokalitet ikke blir etablert og produksjon satt i gang før vår klage er behandlet og grundigere undersøkelser av naturmangfoldet på stedet er gjennomført. Alta kommune og Finnmark fylkeskommune har valgt å favorisere det oppdrettsselskapet som flest ganger har brutt denne «samfunnskontrakten». Vi kjenner ikke til at noen av de andre oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark har blitt tatt så mange ganger i å bryte de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vilkår.

Oppdrett

Høringssvar utslippstillatelse Grieg Seafood

Naturvernforbundet i Vest-Finnmark og Naturvernforbundet i Finnmark har avgitt høringssvar til Fylkesmannen i Finnmark vedrørende Griegs søknad om utslippstillatelse til slakteriet på Simanes. Vi ønsker ikke at Grieg Seafood skal belønnes for å ha drevet uten utslippstillatelse i flere tiår. Vi går i mot å gi Grieg utslippstilllatelse for produksjon av 40 000 tonn sløyd oppdrettslaks på Simanes. Nedenfor finner du høringsvaret.

Viser fra 13 til 16 av totalt 49 artikler