Du er her:

Altafjorden

Altafjorden.

Innlegg:

Altas politikere må snu igjen!

Altas planutvalgt hadde foreslått en arealplan som skulle stoppe veksten i lakseoppdrettet i kommunen, men fylket la ned innsigelse og politikerne ga seg uten kamp. Vi krever at Alta snur igjen!

https://www.altaposten.no/meninger/2020/06/23/%E2%80%93-Jeg-er-s%C3%A5-skuffet-over-flertallet-i-planutvalget-i-Alta-22138920.ece

 

– Jeg er så skuffet over flertallet i planutvalget i Alta

 

– Hvorfor bakker dere ut nå, politikere, spør Anne-Karin Daniloff.

 

Onsdag 24.06.20 er det høringsfrist på nytt forslag til arealplan, og mens første høringsrunde inneholdt et forslag til bestemmelse som endelig kunne gi kontroll over veksten i lakseopprettet, så har man i det nåværende forslaget bare trukket bestemmelsen. Det er ganske sjokkerende.

Bestemmelsen som var foreslått er ment å stanse oppdrettsvekst og på sikt flytte lakseoppdrettet inn i kontrollerbare forhold i lukkede systemer uten utslipp. Bestemmelsen er brukt av Osterøy kommune på enkeltlokaliteter. Alta hadde foreslått å vedta den for alle sine oppdrettsarealer, og alle hjerter som banker for Altalaksen og andre dyrebare skapninger i fjorden og elvene våre hadde grunn til å glede seg, trodde jeg.

Men nå har altså flertallet i planutvalget foreslått å bare fjerne alt. Hvorfor i all verden?

Monica Nielsen er ordfører for Alta i andre periode. Hun har vært leder av styret i nettverket for fjord- og kystkommuner og hun har hatt flere anledninger til å virkelig utgjøre en forskjell for naturen og våre etterkommere i kystens kommuner og Alta spesielt.

Alta kommune har i flere perioder sagt at man ikke ønsker oppdrettsvekst, et standpunkt mange har applaudert, og Naturvernforbundet og Redd Villaksen har betalt for advokattimer for å forklare jussen som hjemler kommunenes mulighet for å bruke plan- og bygningsloven til å ta kontroll over sjøarealene. 

Finnmark fylke uttalte seg kritisk i første høringsrunde, men Fylkesmannen skrev at bestemmelsen kunne være et viktig grep for å ivareta villaksen i Altavassdraget. Fylkesmannen i Hordaland slo tidligere fast i mekling om slik bruk av loven, at en kommune godt kan ha strengere miljøbestemmelser enn de nasjonale, og Erna sier kommunene skal ha stor selvbestemmelsesrett. Det står ikke bra til med Altalaksen og Altafjorden, så hvorfor bakker dere ut nå, politikere?

I forrige periode fikk vi Davatluft. En skandaløs tildeling av en ny lokalitet, som gjorde at det nå finnes lakseoppdrett i alle tre sundene fisken må gjennom for å komme inn og ut av Altafjorden. Den gang lurte jeg på om det bare var manglende kunnskap som lå bak avgjørelsen, men nå spør jeg om det er manglende kjærlighet og engasjement, for denne saken burde være verdt å kjempe for.

PS! Høringsfristen er altså nå på onsdag, men Alta kommunes nettside har ikke høringslenke på forsiden, og jeg har ikke registrert at Altaposten har skrevet om det prinsipielt svært viktige i denne saken, bortsett fra noen artikler om oppdretterne og deres leverandørers bekymring for å ikke kunne fortsette som før. Mulig jeg har gått glipp av det, for jeg har ikke hatt anledning til å følge med. Dessuten trodde jeg saken gikk av seg selv og at politikerne jobbet på spreng. Denne saken burde være av nasjonal interesse.

Anne-Karin Daniloff

Nyheter

Rogaland fylkeskommune på befaring i Vedbotn og møte på Sametinget.

31.03.2019 | Sist oppdatert: 31.03.2019

Naturvernforbundet Porsangerfjorden har krevd innsyn i dokumentene som viser Rogaland fylkeskommune sin dialog med involverte parter i Vedbotn-saka. Hvilken faglig kompetanse har de to som er ansvarlige for vedtaket i Rogaland fylkeskommune - Elisabeth Faret og Ole Damm Kvilhaug?

Rogaland fylkeskommune sitt vedtak om oppdrett Vedbotn - av 29.03.2019

31.03.2019:

Grieg Seafood Finnmark AS TILLATELSE - GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS - ORG.NR. 980361306 - AKVAKULTUR AV MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET - LOKALITET NR. 10652 - VEDBOTN - NORDKAPP KOMMUNE. Viser til deres søknad datert den 16.12.2016 om tillatelse til etablering av lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. VEDTAK Med hjemmel i lov av 17.06.2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) og forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften), gir Rogaland fylkeskommune tillatelse til etablering av akvakulturlokalitet for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø på følgende lokalitet i Nordkapp kommune. Klikk på linken under her i grønt for å lese vedtak og begrunnelsen:

Viser fra 9 til 12 av totalt 55 artikler