Du er her:

Fakkeltog i fjæra mot oppdrett i Vedbotn

Lørdag 4. november blei det arrangert en markering mot det nye oppdrettsanlegget til Grieg Seafood i Vedbotn i Nordkapp.

Vedbotn i Repvåg ligger ved Porsangerfjorden, men i Nordkapp kommune. Grieg
Seafood sin nylige etablering av et oppdrettsanlegg i Vedbotn har vakt
sterke reaksjoner langs fjorden, og lørdag 4. november arrangerte en lokal
aksjonsgruppe en markering med krav om at anlegget må fjernes og at
Porsangerfjorden skal være oppdrettsfri. Man viser blant annet til at
Porsangerfjorden er en nasjonal laksefjord med tre store lakseelver
(Lakselva, Stabburselva og Børselva), og at det er mange mindre elver med
sjørøye og sjøørret langs fjorden. Man frykter lakselus og genetisk
forurensning. Det vises også til erfaringer fra andre fjorder der det har
blitt mindre kysttorsk etter etableringer av oppdrettsanlegg, og lokale
fiskere konstaterer at anlegget i Vedbotn er lagt midt i et viktig gytefelt
for kysttorsk. Det er i det hele tatt stor bekymring for hvordan fjorden
som et økosystem med kysttorsk og andre fiskearter, kongekrabbe og reker
vil bli påvirket av Grieg Seafood sitt nyetablerte anlegg, og hvordan
forandringer i fjorden vil påvirke den lokale fiskerinæringa. Dessuten
frykter man at forurensning av fjærer og strender vil påvirke trivsel og
livskvalitet.

Under markeringa i Vedbotn ble det utvekslet erfaringer, kunnskap og
meninger rundt ildstedet i lavvoen, og kunstner Ingunn Utsi bidro med både
dikt og joik. Markeringen ble avsluttet med et fakkeltog til fjæra, der man
så lysene fra oppdrettanlegget på gytefeltet i bukta.

Naturvernforbundet støttet markeringen, og flere medlemmer deltok.
Aksjonsgruppa planlegger en større markering til sommeren.

 

Noen bilder fra arrangementet:

(Foto: Svanhild Andersen)

Image

 

Image

 

Image

Nyheter

Viser fra 1 til 4 av totalt 45 artikler