Du er her:

Strukturkvoter i kystflåten - En trussel mot kystsamfunnene


Strukturkvoter skaper problem. Ill.foto: Kåre Olerud
Norges Naturvernforbund reagerer sterkt på regjeringens forslag om å innføre strukturkvoter for fiskeflåten under 15 meter. En slik ordning vil føre til konsentrasjon av kvoterettigheter og store problemer for mange fiskerisamfunn som er basert på denne flåtegruppen. - Med dette bryter regjeringen med sentrale mål i Soria Moria-erklæringen. Og det gjør den uten noen som helst forståelig grunn, sier Gunnar Album, leder av Barentshavkontoret i Norges Naturvernforbund.
- Formålet med strukturkvotene er å redusere fangstkapasiteten og å bedre lønnsomheten. Det er ironisk at den flåten som til nå har sluppet slike ordninger, er den mest lønnsomme og at det ikke er overkapasitet, fortsetter Gunnar Album. - Strukturordningene har ført til stor gjeldsøkning og økonomiske problemer i de flåtegruppene innen torskefiskeriene den er blitt innført, og det finnes ingen logisk forklaring på hvorfor den skal innføres i den minste kystflåten.

- De to siste årene har det stått igjen kvote i denne flåtegruppen. I 2007 er det fritt fiske på sei og hyse, og det vil være rom for romslige kvoter også på torsk. Strukturkvotene vil føre til at de som har kapital, vil samle kvoterettigheter for å sikre seg framtidige rettigheter, mens nye fiskere må betale en høy pris for å komme inn i fisket, påpeker Album.

- Kystflåtens konkurransefortrinn har vært lave driftsutgifter, lite energiforbruk og lokal kunnskap og tradisjon. Når det nå innføres omsettelige kvoter også i denne flåtegruppa, kommer kapitaltilgang inn som en avgjørende faktor her også. Med dette bryter regjeringen med målene i Soria Moria-erklæringen om at fiskeressursene skal komme de fiskeriavhengige kystsamfunnene til gode. Det er også en stor fare for at dette over tid vil bety overføring av kvoterettigheter fra denne flåtegruppa til de større, avslutter Naturvernforbundets fiskerirådgiver.

Vedlegg: Notat med datagrunnlag. Strukturkvoter i flåten under 15 meter.

Temaside: Fiskeri og marint miljø

- Ja. dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne lese hvordan jeg kan bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid en bærekraftig fiskeripolitikk!

Følg natur- og miljøvernsakene - Få Norges Naturvernforbunds nyhetsbrev gratis på e-post.

-

Klikk her for å lese mer om dette tilbudet!

Nyheter

Tornilsen

Altaelva trua av oppdrettslaksen

På seminaret til Naturvernforbundet i Finnmark 10.04.2015 holdt Tor Erland Nilsen fra Alta Laksefiskeri Interessentselskap foredrag om laksen i Altaelva og truslene fra oppdrettslaksen. Her han du se hans presentasjon.

Lerreslaks

Nei til økt oppdrett i Altafjorden

Naturvernforbundet i Vest-Finnmark har gått mot at oppdrettsanlegget på Mortensnes i Altafjorden skal få doble mengden av oppdrettslaks. Les høringsuttalelse her.

Biedjovaggi23

Gruveavgang og oppdrett må være sentralt i vannforvaltninga

Vannforvaltningsplan for Finnmark var til høring høsten 2014. Den fikk så mye kritikk at det blei ny høring, men det andre utkastet er ikke stort bedre. Fortsatt har man ikke tatt de to store forurensingsutfordringene i Finnmark på alvor, nemlig gruveavgang og oppdrett. Les Naturvernforbundets svar her.

Viser fra 25 til 28 av totalt 49 artikler