Du er her:

 Forsida til boka viser bilder av aksjoner mot hver av de fem omstridte gruvene.

Forsida til boka viser bilder av aksjoner mot hver av de fem omstridte gruvene.

Bok om omstridte gruver – bl.a. i Finnmark

Nyiig har det kommet ut ei bok om fem gruver og gruveplaner det er eller har vært mye strid om. Blant dem er kobbergruver i Kautokeino og Kvalsund og jerngruver i Sør-Varanger.

Boka går gjennom historia til disse gruvene, med særlig vekt på miljøvirkningene av gruvedrift og handtering/deponering av gruveavfall.

Boka er gitt ut av forlaget Davvi Girji i Karasjok, med støtte av bl.a. Naturvernforbundet.

Innholdet i boka er også lagt ut på internett på http://gruve.info

Det er planlagt bokpresentasjoner med diskusjon følgende steder:

Guovdageaidnu: tirsdag 09.06.2015 kl. 17–19 på Kafe Risku. Arrangør: Davvi Girji

Kvalsund: torsdag 11.06. kl. 12–14 på biblioteket. Arrangør: Kvalsund bibliotek

Hammerfest: torsdag 11.06. kl. 18–20 på biblioteket. Arrangør: Naturvernforbundet i Vest-Finnmark

Kirkenes: lørdag 13.06. kl. 12–14 på Basen (Pasvikv. 2). Arrangør: Naturvernforbundet i Sør-Varanger

Oslo: tirsdag 23.06. kl. 1130–1300 på Naturvernforbundet, Mariboesgt. 8. Arrangør: Naturvernforbundet

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.01.2016

Nyheter

Kvalsunddemo19
22.08.2020

Har vi råd å drepe Repparfjorden?

I Finnmark Dagblad 21.08.2020 har Svein G. Jørstad ei helside med forsvar for Nussir-prosjektet, med tittelen "Har vi råd til å la være?". Jo, vi har råd!

Img_1876
Skal det ryddes og revegeteres etter gruver i Finnmark?

Naturen til låns – eller bruk og kast?

Skal vi låne av naturen eller skal vi bruke den opp? Finnmarksvidda er av mange omtalt som "Europas siste villmark". Ikke fordi naturen ikke er brukt, men fordi den er brukt uten å forbruke den. Slik er det ikke lenger i vår tid. Naturinngrepa er atskillig større, det blir bygd veier, kraftanlegg og gruver. Dette vil aldri forsvinne av seg sjøl som fortidas gammer og vandringsstier. Likevel kan mye gjøres for å redusere virkningene av inngrepa, både når de blir gjort og når anlegga ikke lenger tjener den hensikten de var bygd for. Vi har naturen til låns, og vi skal levere tilbake.

Reveget2

Ødelagt natur må restaureres!

Ødelagt natur kan og bør restaureres! Dette var budskapet da Naturvernforbundet i Ávjovárri 25.01.2020 holdt miljøkafe i Guovdageaidnu, med foredrag av restaureringsøkolog Dagmar Hagen fra NINA.

Viser fra 1 til 4 av totalt 158 artikler