Du er her:

Demo Kvalsund

Den første demonstrasjonen mot Nussir i Kvalsund, 2013. (Foto: Basia Głowacka).

Folkemøte mot gruvedrift i Kvalsund

Natur og Ungdom innbyr til møte i Hammerfest torsdag 15.09.

Velkommen til folkemøte om gruvedrift i Repparfjord! Natur og Ungdom inviterer til møte om den planlagte gruven i Kvalsund, og konsekvensene den kan få for både miljø og kultur i området. Gruvedrift fra Nussir og Ulveryggen har møtt mye motstand både lokalt og nasjonalt, fra folk som frykter skadene på fjord, fjell og bruk av området. Natur og Ungdom ønsker å samle motstandere av gruven til samtale om prosjektet og veien videre.


Innledere på møtet:
- Marion Palmer - "Nordområdenes utstillingsvindu"
- Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom
- Isalill Simonsen Kolpus, leder i Noereh


Velkommen! Vi begynner kl. 19 i Sangens Hus, i Salsgate 37.

Natur og Ungdom
Natur og Ungdom i Finnmark

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2016

Nyheter

Kvalsunddemo19
22.08.2020

Har vi råd å drepe Repparfjorden?

I Finnmark Dagblad 21.08.2020 har Svein G. Jørstad ei helside med forsvar for Nussir-prosjektet, med tittelen "Har vi råd til å la være?". Jo, vi har råd!

Img_1876
Skal det ryddes og revegeteres etter gruver i Finnmark?

Naturen til låns – eller bruk og kast?

Skal vi låne av naturen eller skal vi bruke den opp? Finnmarksvidda er av mange omtalt som "Europas siste villmark". Ikke fordi naturen ikke er brukt, men fordi den er brukt uten å forbruke den. Slik er det ikke lenger i vår tid. Naturinngrepa er atskillig større, det blir bygd veier, kraftanlegg og gruver. Dette vil aldri forsvinne av seg sjøl som fortidas gammer og vandringsstier. Likevel kan mye gjøres for å redusere virkningene av inngrepa, både når de blir gjort og når anlegga ikke lenger tjener den hensikten de var bygd for. Vi har naturen til låns, og vi skal levere tilbake.

Reveget2

Ødelagt natur må restaureres!

Ødelagt natur kan og bør restaureres! Dette var budskapet da Naturvernforbundet i Ávjovárri 25.01.2020 holdt miljøkafe i Guovdageaidnu, med foredrag av restaureringsøkolog Dagmar Hagen fra NINA.

Viser fra 1 til 4 av totalt 158 artikler