Du er her:

Gruvedrift i Finnmark gjennom tidene

I Finnmark har det vært drevet gruvedrift i alle fall siden tidlig på 1800-tallet. På 1970-tallet blei Finnmark omtalt som Norges viktigste bergverksfylke. Siden gikk det tilbake med gruvedrifta og mange gruver blei lagt ned. Men nå starter gamle gruver opp igjen og nye er planlagt. Både staten og internasjonale gruveselskaper satser stort på mineralutvinning i Finnmark. Vi har laga en bildeserie som viser litt av den aktiviteten som har vært og virkningene for natur og landskap. Om du klikker på et bilde får du se det i større utgave.

 

 

Kåfjord – Kopper

Den første større gruva i Finnmark var kopperverket i Kåfjord i Alta. Det starta opp i 1826. Den siste driftsperioden slutta i 1909. Gruva var lenge Finnmarks største arbeidsplass, og ei tid var Kåfjord det største tettstedet i fylket.

(Foto: Mads Løkeland)

Kåfjord – Kopper

Gruvedrifta i Kåfjord stansa i 1909. Disse slagghaugene er altså over hundre år gamle, men fortsatt vokser det praktisk talt ingen ting der.

(Foto: Mads Løkeland)

 

 

Sør-Varanger - Jern

Jerngruvene i Bjørnevatn i Sør-Varanger er ikke bare de største som har vært i Finnmark, men i hele Norge. Her var det drift fra 1906-1997 og igjen fra 2009.

(Foto: Svein Lund)

Sør-Varanger - Jern

A/S Sydvaranger slapp i mange år slam fra gruvene ut i Langfjorden slik at denne blei nesten helt fyllt opp. Etter at gruvene starta opp igjen, slippes slammet med giftige kjemikalier ut lenger ut i Bøkfjorden.

(Foto: Jon Aronsen)

Alta -– skifer

I Alta er det  drevet skiferbrudd i over hundre år. I noen av de eldste brudda, som dette i Detsika, er naturen i ferd med å komme tilbake.

(Foto: Dag Elgvin)

 

Alta -– skifer

De største skiferbrudda i Alta skaper store og uopprettelige sår i naturen og endrer hele landskapet.

(Foto: Dag Elgvin)

Kvalsund - Kopper

I Repparfjord i Kvalsund var det gruvedrift på 1970-tallet. Nå er det planer om å starte opp igjen, med store utslipp på torskens gytefelt i Repparfjorden. 

(Foto: Svein Lund)

Kvalsund - Kopper

I de gamle dagbrudda på Ulveryggen i Kvalsund har oljeselskapa fått fylle avfall fra oljeboring.

(Foto: Mads Løkeland)

 

Tana - Kvartsitt

I Austertana er det tatt ut enorme mengder kvartsitt. Denne drifta blei starta av Elkem, men er nå solgt til et kinesisk selskap.

(Foto: Svein Lund)

 

Guovdageaidnu – Kopper og gull

Gruvene i Biedjovággi i Guovdageaidnu var i drift 1971-75 og 1986-91. Bildet er fra 1975.

(Foto: Svein Lund)

Guovdageaidnu – Kopper og gull

Avfallet fra Biedjovággi gruver blei fylt opp i dagbrudda, som deretter blei fyllt opp med vann.

(Foto: Svein Lund)

Guovdageaidnu - Kvartsitt

I Naranas i Guovdageaidnu blir det tatt ut grønn pyntestein i et steinbrudd midt i reinbeitet.

(Foto: Svein Lund)

Guovdageaidnu - Kvartsitt

Nær Ádjit i Guovdageaidnu har det vært tatt ut grønn "masikvartsitt", men drifta blei nedlagt før den var kommet skikkelig igang og maskinene står igjen i naturen og ruster.

(Foto: Svein Lund)

   
   

Send oss gjerne flere bilder fra gruvedrift i Finnmark - så legger vi det ut etter hvert.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.08.2013

Nyheter

Planlagt industriområde Markoppneset

Lov og ulov på Markoppneset

Byggetillatelse på Markoppneset ble opphevet av statsforvalteren, som krevde ny behandling etter at kommunen hadde gjort en reguleringsendring. Var det kun "en mindre reguleringsendring" slik Hammerfest-ordføreren hevder, og dermed unødvendig med ny behandling av saken?

Bidjodagbrotvatn

Bisset Arctic Minerals! Stopp Arctic Minerals!

Fas muitala Arctic Minerals "erenoamáš gávdnosiid" birra Biedjovákkis, ja áigu álggahit ruvkke fas. Igjen melder Arctic Minerals om "eksepsjonelle funn" i Biedjovággi, og vil starte ny prosess fram mot gjenåpning av gruva. Innlegg fra Naturvernforbundets lokallag Ávjovárri (norsk tekst nederst)

Viser fra 1 til 4 av totalt 170 artikler