Du er her:

Demonstrasjon mot sjødumping

Demonstrasjon mot sjødumping, Kvalsund 2013 (Foto: Basia Głowacka).

Klage sendt til ESA på ulovlige sjødeponi

Naturvernforbundet har lenge snakka om å klage til EØS-overvåkingsorganet ESA dersom Norge gir tillatelse til flere sjødeponi. Nå har 12 organisasjoner gått sammen om en klage over brudd på EU's vanndirektiv. Dette gjelder i første rekke Førdefjorden, men får også stor betydning for Finnmark med utslipp fra Sydvaranger og planer om utslipp i Repparfjorden.

Pressemelding fra Naturvernforbundet.

Klagebrevet til ESA på norsk

Klagebrevet til ESA på engelsk

Vedlegg 1 – Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs
vassrammedirektiv

Enclosure 1 – Submarine Tailings Disposal violates the Water Framework Directive

Vedlegg 2 – Brev og opprop mot sjødeponi i Førdefjorden

Vedlegg 3 – Time to protect the Norwegian fjords and our common sea (internasjonalt opprop)

Vedlegg 4 – Støttebrev fra Norges Fiskarlag (på engelsk)

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.06.2015

Nyheter

Planlagt industriområde Markoppneset

Lov og ulov på Markoppneset

Byggetillatelse på Markoppneset ble opphevet av statsforvalteren, som krevde ny behandling etter at kommunen hadde gjort en reguleringsendring. Var det kun "en mindre reguleringsendring" slik Hammerfest-ordføreren hevder, og dermed unødvendig med ny behandling av saken?

Bidjodagbrotvatn

Bisset Arctic Minerals! Stopp Arctic Minerals!

Fas muitala Arctic Minerals "erenoamáš gávdnosiid" birra Biedjovákkis, ja áigu álggahit ruvkke fas. Igjen melder Arctic Minerals om "eksepsjonelle funn" i Biedjovággi, og vil starte ny prosess fram mot gjenåpning av gruva. Innlegg fra Naturvernforbundets lokallag Ávjovárri (norsk tekst nederst)

Viser fra 1 til 4 av totalt 169 artikler