Du er her:

Demonstrasjon mot sjødumping

Demonstrasjon mot sjødumping, Kvalsund 2013 (Foto: Basia Głowacka).

Klage sendt til ESA på ulovlige sjødeponi

Naturvernforbundet har lenge snakka om å klage til EØS-overvåkingsorganet ESA dersom Norge gir tillatelse til flere sjødeponi. Nå har 12 organisasjoner gått sammen om en klage over brudd på EU's vanndirektiv. Dette gjelder i første rekke Førdefjorden, men får også stor betydning for Finnmark med utslipp fra Sydvaranger og planer om utslipp i Repparfjorden.

Pressemelding fra Naturvernforbundet.

Klagebrevet til ESA på norsk

Klagebrevet til ESA på engelsk

Vedlegg 1 – Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs
vassrammedirektiv

Enclosure 1 – Submarine Tailings Disposal violates the Water Framework Directive

Vedlegg 2 – Brev og opprop mot sjødeponi i Førdefjorden

Vedlegg 3 – Time to protect the Norwegian fjords and our common sea (internasjonalt opprop)

Vedlegg 4 – Støttebrev fra Norges Fiskarlag (på engelsk)

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.06.2015

Nyheter

Kvalsunddemo19
22.08.2020

Har vi råd å drepe Repparfjorden?

I Finnmark Dagblad 21.08.2020 har Svein G. Jørstad ei helside med forsvar for Nussir-prosjektet, med tittelen "Har vi råd til å la være?". Jo, vi har råd!

Img_1876
Skal det ryddes og revegeteres etter gruver i Finnmark?

Naturen til låns – eller bruk og kast?

Skal vi låne av naturen eller skal vi bruke den opp? Finnmarksvidda er av mange omtalt som "Europas siste villmark". Ikke fordi naturen ikke er brukt, men fordi den er brukt uten å forbruke den. Slik er det ikke lenger i vår tid. Naturinngrepa er atskillig større, det blir bygd veier, kraftanlegg og gruver. Dette vil aldri forsvinne av seg sjøl som fortidas gammer og vandringsstier. Likevel kan mye gjøres for å redusere virkningene av inngrepa, både når de blir gjort og når anlegga ikke lenger tjener den hensikten de var bygd for. Vi har naturen til låns, og vi skal levere tilbake.

Viser fra 1 til 4 av totalt 159 artikler