Du er her:

Sjark i Kvalsund

To sjarker i Kvalsundet med munningen av Repparfjorden i bakgrunnen. (Foto: Marion Palmer).

Klager på dumping i Repparfjorden

Miljødirektoratets vedtak om gi Nussir ASA lov å dumpe gruveavfall i Repparfjorden har nå blitt klaga inn for ESA. Saka vil også bli klaga til Klima- og miljødepartementet

Naturvernforbundet har sammen med 11 andre miljø-, frilufts- og næringsorganisasjoner tidligere klaga inn Norge for ESA for brudd på EUs vanndirektiv i forbindelse med dumping av gruveavfall i Førdefjorden, Bøkfjorden og andre norske fjorder. Etter at Miljødirektoratet ga tillatelse også til dumping i Repparfjorden, sendte de samme organisasjonene 23.12.2015 et tillegg til klagen.

Les klagen på engelsk

Les klagen på norsk

 

Samtidig vil Naturvernforbundet klage Miljødirektoratets vedtak inn for Klima- og miljødepartementet. Denne klagen er under arbeid, og vil bli sendt på nyåret.

Nyheter

Kvalsundfisk

Nussir: Miljødirektoratet avviser alle klager!

I mars sendte Naturvernforbundet, Sametinget og flere klage på Næringsdepartementets driftskonsesjon til Nussir. Regjeringa har bedt Miljødirektoratet om en faglig uttalelse, og den har nå kommet. Ikke uventa avviser direktoratet alle klager.

DSCN0431

Nussir-gruve er det motsatte av grønt skifte!

Naturvernforbundet og andre motstandere av Nussir-gruva markerte seg mot Nussirs propagandamøte i Kvalsund 08.04. Her kan du også lese vårt svar til Nussirs propagandabrosjyre, som kom ut få dager før møtet.

Nussirdemokauto

Naturvernforbundet og Sametinget klager på Nussir-konsesjonen

Fristen for å klage inn Næringsdepartementets driftskonsesjon til Nussir ASA for regjeringa er nå gått ut. Det har i alle fall kommet inn to grundige klager, først fra Sametinget, så fra Naturvernforbundet i samarbeid med Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger og Fiskerforening.

Viser fra 1 til 4 av totalt 152 artikler