Du er her:

Sjark i Kvalsund

To sjarker i Kvalsundet med munningen av Repparfjorden i bakgrunnen. (Foto: Marion Palmer).

Klager på dumping i Repparfjorden

Miljødirektoratets vedtak om gi Nussir ASA lov å dumpe gruveavfall i Repparfjorden har nå blitt klaga inn for ESA. Saka vil også bli klaga til Klima- og miljødepartementet

Naturvernforbundet har sammen med 11 andre miljø-, frilufts- og næringsorganisasjoner tidligere klaga inn Norge for ESA for brudd på EUs vanndirektiv i forbindelse med dumping av gruveavfall i Førdefjorden, Bøkfjorden og andre norske fjorder. Etter at Miljødirektoratet ga tillatelse også til dumping i Repparfjorden, sendte de samme organisasjonene 23.12.2015 et tillegg til klagen.

Les klagen på engelsk

Les klagen på norsk

 

Samtidig vil Naturvernforbundet klage Miljødirektoratets vedtak inn for Klima- og miljødepartementet. Denne klagen er under arbeid, og vil bli sendt på nyåret.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.12.2015

Nyheter

Img_1876
Skal det ryddes og revegeteres etter gruver i Finnmark?

Naturen til låns – eller bruk og kast?

Skal vi låne av naturen eller skal vi bruke den opp? Finnmarksvidda er av mange omtalt som "Europas siste villmark". Ikke fordi naturen ikke er brukt, men fordi den er brukt uten å forbruke den. Slik er det ikke lenger i vår tid. Naturinngrepa er atskillig større, det blir bygd veier, kraftanlegg og gruver. Dette vil aldri forsvinne av seg sjøl som fortidas gammer og vandringsstier. Likevel kan mye gjøres for å redusere virkningene av inngrepa, både når de blir gjort og når anlegga ikke lenger tjener den hensikten de var bygd for. Vi har naturen til låns, og vi skal levere tilbake.

Reveget2

Ødelagt natur må restaureres!

Ødelagt natur kan og bør restaureres! Dette var budskapet da Naturvernforbundet i Ávjovárri 25.01.2020 holdt miljøkafe i Guovdageaidnu, med foredrag av restaureringsøkolog Dagmar Hagen fra NINA.

Viser fra 1 til 4 av totalt 157 artikler