Du er her:

Sjark i Kvalsund

To sjarker i Kvalsundet med munningen av Repparfjorden i bakgrunnen. (Foto: Marion Palmer).

Klager på dumping i Repparfjorden

Miljødirektoratets vedtak om gi Nussir ASA lov å dumpe gruveavfall i Repparfjorden har nå blitt klaga inn for ESA. Saka vil også bli klaga til Klima- og miljødepartementet

Naturvernforbundet har sammen med 11 andre miljø-, frilufts- og næringsorganisasjoner tidligere klaga inn Norge for ESA for brudd på EUs vanndirektiv i forbindelse med dumping av gruveavfall i Førdefjorden, Bøkfjorden og andre norske fjorder. Etter at Miljødirektoratet ga tillatelse også til dumping i Repparfjorden, sendte de samme organisasjonene 23.12.2015 et tillegg til klagen.

Les klagen på engelsk

Les klagen på norsk

 

Samtidig vil Naturvernforbundet klage Miljødirektoratets vedtak inn for Klima- og miljødepartementet. Denne klagen er under arbeid, og vil bli sendt på nyåret.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.12.2015

Nyheter

Planlagt industriområde Markoppneset

Lov og ulov på Markoppneset

Byggetillatelse på Markoppneset ble opphevet av statsforvalteren, som krevde ny behandling etter at kommunen hadde gjort en reguleringsendring. Var det kun "en mindre reguleringsendring" slik Hammerfest-ordføreren hevder, og dermed unødvendig med ny behandling av saken?

Bidjodagbrotvatn

Bisset Arctic Minerals! Stopp Arctic Minerals!

Fas muitala Arctic Minerals "erenoamáš gávdnosiid" birra Biedjovákkis, ja áigu álggahit ruvkke fas. Igjen melder Arctic Minerals om "eksepsjonelle funn" i Biedjovággi, og vil starte ny prosess fram mot gjenåpning av gruva. Innlegg fra Naturvernforbundets lokallag Ávjovárri (norsk tekst nederst)

Viser fra 1 til 4 av totalt 170 artikler