Du er her:

Torulf Olsen fra aksjonsgruppa "Repparfjord – nei til dumping i sjø" holder appell.

Torulf Olsen fra aksjonsgruppa "Repparfjord – nei til dumping i sjø" holder appell. Foto: Gunnar Reinholdtsen

Mektig markering av gruvemotstand i Kvalsund

Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver arrangerte lørdag 24.08. en svært vellykka markering mot Nussirs planer om kobbergruve med dumping av avfall til Repparfjorden.

Markeringa foregikk på plassen utafor Coop i Kvalsund sentrum, og arrangørene hadde leid en stor lastebil som fungerte som scene. Det var hele 13 appeller fra forskjellige organisasjoner og 4 kunstneriske innslag.

Her er noen bilder fra arrangementet. Etter hvert skal det komme linker til noen av innlegga.

Scenen med konferansier John Nystad, som er medlem av styret for Finnmarksaksjonen. I de nesten tre timene som arrangementet varte, var det 100-150 tilhørere.
Vestfinnmark jeger og fiskerforening stilte mannsterkt opp på gruvemarkeringa. VFJFs stand der de viste hvilke verdier Repparfjordelva har i dag, som man frykter vil gå tapt ved gruveutbygging
Ivar Thomassen fra Porsanger/Alta sang egne sanger fra Finnmark. Marion Palmer fra Kvalsund leste sitt eget dikt Mea om Finnmarks historie.
Scenen var pynta med fem bilder av kunstneren Máret Ánne Sara fra Guovdageaidnu. John Nystad er også førstekandidat for Sámi Álbmotbellodat ved sametingsvalget i Ávjovárri valgkrets, og holdt appell fra sitt eget parti i tillegg til at han bidro med joik.
Sametingsrepresentant Laila Susanne Vars fra Árja holdt en sterk appell, der hun blant annet sa at Sametingets intensjonsavtaler med gruveselskapene bør rives i stykker. Sametingsrepresentant Silje Muotka holdt appell på vegne av Norske Samers Riksforbund.
En av de første appellantene var lederen i Norske Lakseelver, Nils Roger Pettersen fra Lakselv. Et lite utsnitt av folkemengden
Reindrifta var sterkt representert på gruvemarkeringa, særlig reinbeitedistrikt 22 Fiettar som vil bli mest berørt av den planlagte gruva. Nils Mathis Sara, leder av Guovdageainnu johttisámesearvi / Kautokeino flyttsamelag.
Anders Somby holdt appell på samisk på vegne av Johttisámiid listu / Flyttsamelista. John Nystad tolka appellen til norsk. John Mathis Andersen Utsi, førstekandidat til sametingsvalget for "Ealáhus ja luondu" i Ávjovárri valgkrets.
Fisker fra Gjesvær og leder for SV i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen holdt en flammende appell, der han lova at fiskerne vil kjempe hardt mot sjødumping og om nødvendig gå inn på Repparfjorden og lenke sammen båtene. Nikolai Normann Lund fra Hammerfest, leder for Senterungdommen i Finnmark fortalte at både Senterpartiet og Senterungdommen i Finnmark er mot sjødumping og at de har godt håp om å få med partiet på landsplan
Aslak Bjørn fra Sør-Varanger og Tromsø er nordnorgessekretær i Natur og Ungdom. Gunnar Reinholdtsen fra Sør-Varanger, fylkesleder i Naturvernforbundet fortalte om arbeidet til "Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver" og leste opp hilsener fra Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden og fra Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.
Jon Arne Jørstad, Tromsø, landsstyremedlem i Rødt holdt appell på vegne av sitt parti. Utsnitt av publikum, foran lavvuen til Árja.
Utsnitt av deltakere og tilhørere på gruvemarkeringa foran Coop i Kvalsund. Blant publikum var både lokalbefolkning fra Kvalsund og Hammerfest, reindriftssamer, tilreisende fra resten av Finnmark og også noen langveisfarende. På dette bildet ser vi bl.a. folk fra Rogaland, Russland, Spania og Polen.
Blant deltakerne var Tore Bongo fra Alta, kjent aktivist fra Altakampen og tidligere leder av Naturvernforbundet i Alta. En annen ivrig deltaker var Yngve Nilsen, fisker og kommunestyrerepresentant for SV i Kvalsund.
Arbeiderpartiet i Kvalsund deltok ikke på gruvemarkeringa, men hadde valgstand like ved. De argumenterte for at Nussirs gruveplan er eneste veg til utvikling i Kvalsund og mente at markeringa var usaklig. Dem om det. Styret i Finnmarksaksjonen mot forgiftning av gruver oppsummerte etterpå markeringa som svært vellykka. Fra venstre: Gunnar Reinholdtsen, Torulf Olsen og John Nystad.
Stridens kjerne ̣– Repparfjorden – og Repparfjordelva
Tunnellinnslag fra gruvedrifta på 1970-tallet, Ulveryggen ved Repparfjord. De gamle dagbrudda på Ulveryggen er nå brukt til å lagre giftig avfall fra oljenæringa.
Utsnitt av gruveområdet på Ulveryggen 35 år etter at drifta blei lagt ned. Her er ikke gjort noe for å tilbakeføre området til naturen. I dag er det steinbrudd ved det gamle gruveområdet i Repparfjorden. Som skiltet viser er dette midt i reinbeiteområdet.

Bildene over her er tatt av Gunnar Reinholdtsen, Anne Greve, Svein Lund og Basia Głowacka.

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.05.2014

Nyheter

Mingolli

Aps gruver i teori og praksis

Arbeiderpartiet ønsker ei stortingsmelding om mineralnæringen. Det er utvilsomt stort behov for en brei debatt om mineralutvinninga i Norge, både innenfor og utenfor Stortinget, men Naturvernforbundet er svært skeptisk til det forslaget som 10 Ap-representanter leverte 09.02.2017.

Repparfjord

Vil "Havets statsminister" stoppe gruvedumping?

Nylig har regjeringa gitt klarsignal for Nussir til dumping av gruveavfall i Repparfjorden. Men dette kan ennå gjøres om. Mye tyder på at det kan bli regjeringsskifte til høsten. Naturvernforbundet utfordrer her statsministerkandidat Jonas Støre, som har sagt at han vil bli "Havets statsminister". Men er det et reint eller et forurensa hav han vil bli statsminister for?

Langfjord1

Gyldne og falske gruveløfter

Vi står nå i starten på det store gruveeventyret. En rikdom større enn oljefondet skal på kort tid hentes ut av norske fjell og gi massevis av arbeidsplasser i hele Distrikts-Norge. Ikke nok med at dette skal skje på en miljøvennlig måte, det skal også gi et stort bidrag til «det grønne skiftet», slik at hele gruvesatsinga er å regne som et gigantisk miljøprosjekt. Dette er budskapet i kampanja som nå er satt igang i samarbeid mellom bl.a. Norsk Bergindustri, NHO, LO, NGU, Klimadepartementet og Næringsdepartementet. Skal vi tro på dette?

Viser fra 37 til 40 av totalt 164 artikler