Du er her:

I dagbrudda etter Repparfjord gruver har Statoil lagra slam fra boring etter olje og gass.

I dagbrudda etter Repparfjord gruver har Statoil lagra slam fra boring etter olje og gass. Foto: Mads Løkeland

Nussir fikk ja – Nå starter kampen for alvor

Regejeringa sa i dag på den svarte fredagen 29.11.2020 ja til at Nussir får dumpe i Repparfjorden og rasere reindriftsområder. Naturvernforbundet vil sammen med mange andre trappe opp kampen.

Les mer her i oppslaget fra Naturvernforbundet.
https://naturvernforbundet.no/repparfjord/tillater-gruvedumping-i-nasjonal-laksefjord-article39890-3800.html

Nyheter

13-bidjo82

Gruver fra Biedjovággi til Kongo

Lørdag 30.11.2019 arrangerer Naturvernforbundet i Ávjovárri igjen miljøkafe på Kafe Boddu kl. 11-15. Tema er denne gangen gruvedrift – fra Biedjovággi til Guovdageaidnu

Kvalsundfisk

Nussir: Miljødirektoratet avviser alle klager!

I mars sendte Naturvernforbundet, Sametinget og flere klage på Næringsdepartementets driftskonsesjon til Nussir. Regjeringa har bedt Miljødirektoratet om en faglig uttalelse, og den har nå kommet. Ikke uventa avviser direktoratet alle klager.

DSCN0431

Nussir-gruve er det motsatte av grønt skifte!

Naturvernforbundet og andre motstandere av Nussir-gruva markerte seg mot Nussirs propagandamøte i Kvalsund 08.04. Her kan du også lese vårt svar til Nussirs propagandabrosjyre, som kom ut få dager før møtet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 154 artikler