Du er her:

I dagbrudda etter Repparfjord gruver har Statoil lagra slam fra boring etter olje og gass.

I dagbrudda etter Repparfjord gruver har Statoil lagra slam fra boring etter olje og gass. Foto: Mads Løkeland

Nussir fikk ja – Nå starter kampen for alvor

Regejeringa sa i dag på den svarte fredagen 29.11.2020 ja til at Nussir får dumpe i Repparfjorden og rasere reindriftsområder. Naturvernforbundet vil sammen med mange andre trappe opp kampen.

Les mer her i oppslaget fra Naturvernforbundet.
https://naturvernforbundet.no/repparfjord/tillater-gruvedumping-i-nasjonal-laksefjord-article39890-3800.html

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.11.2019

Nyheter

Kvalsunddemo19
22.08.2020

Har vi råd å drepe Repparfjorden?

I Finnmark Dagblad 21.08.2020 har Svein G. Jørstad ei helside med forsvar for Nussir-prosjektet, med tittelen "Har vi råd til å la være?". Jo, vi har råd!

Img_1876
Skal det ryddes og revegeteres etter gruver i Finnmark?

Naturen til låns – eller bruk og kast?

Skal vi låne av naturen eller skal vi bruke den opp? Finnmarksvidda er av mange omtalt som "Europas siste villmark". Ikke fordi naturen ikke er brukt, men fordi den er brukt uten å forbruke den. Slik er det ikke lenger i vår tid. Naturinngrepa er atskillig større, det blir bygd veier, kraftanlegg og gruver. Dette vil aldri forsvinne av seg sjøl som fortidas gammer og vandringsstier. Likevel kan mye gjøres for å redusere virkningene av inngrepa, både når de blir gjort og når anlegga ikke lenger tjener den hensikten de var bygd for. Vi har naturen til låns, og vi skal levere tilbake.

Reveget2

Ødelagt natur må restaureres!

Ødelagt natur kan og bør restaureres! Dette var budskapet da Naturvernforbundet i Ávjovárri 25.01.2020 holdt miljøkafe i Guovdageaidnu, med foredrag av restaureringsøkolog Dagmar Hagen fra NINA.

Viser fra 1 til 4 av totalt 158 artikler