Du er her:

I dagbrudda etter Repparfjord gruver har Statoil lagra slam fra boring etter olje og gass.

I dagbrudda etter Repparfjord gruver har Statoil lagra slam fra boring etter olje og gass. Foto: Mads Løkeland

Nussir fikk ja – Nå starter kampen for alvor

Regejeringa sa i dag på den svarte fredagen 29.11.2020 ja til at Nussir får dumpe i Repparfjorden og rasere reindriftsområder. Naturvernforbundet vil sammen med mange andre trappe opp kampen.

Les mer her i oppslaget fra Naturvernforbundet.
https://naturvernforbundet.no/repparfjord/tillater-gruvedumping-i-nasjonal-laksefjord-article39890-3800.html

Nyheter

Reveget2

Ødelagt natur må restaureres!

Ødelagt natur kan og bør restaureres! Dette var budskapet da Naturvernforbundet i Ávjovárri 25.01.2020 holdt miljøkafe i Guovdageaidnu, med foredrag av restaureringsøkolog Dagmar Hagen fra NINA.

13-bidjo82

Gruver fra Biedjovággi til Kongo

Lørdag 30.11.2019 arrangerer Naturvernforbundet i Ávjovárri igjen miljøkafe på Kafe Boddu kl. 11-15. Tema er denne gangen gruvedrift – fra Biedjovággi til Guovdageaidnu

Viser fra 1 til 4 av totalt 156 artikler