Du er her:


GRUVESEMINAR I KVÆNANGEN

Program Gruveseminar Kvænangen 25. og 26. juni

Det legges opp til at folk kan delta fra fredag til søndag eller ta del i de aktiviteter som man ønsker. Denne siden oppdateres løpende.

Hovedprogrammet legges til lørdag. Søndag blir det naturgledetur hvor man også vil undersøke områder hvor mineralleting har pågått.

Overnatting kan bestilles her: https://kvaenangen.com/bedrift/sekkemo-camping/

Lørdag 25. juni

kl. 11:00 - 1300: Sosiale aktiviteter – mer info kommer.

kl. 14:00: Formell åpning: Politisk ledelse i Kvænangen inviteres til å åpne seminaret: Hvordan står det til med naturen og samfunnet i Kvænangen, og hvordan kommer det til å bli i framtida?

Kl. 14:20: Politisk eller administrativ representant for næring: Hvem vil starte gruvedrift i Kvænangen?

Kl. 14:45: Norden Crown Metals: Elisabeth Sanne and Johannes Holzäpfel: Introduksjon av selskapet og deres perspektiv om gruvedrift i Kvænangen.

Kl. 15:00 Lunsjpause

Kl. 15:30: Svein Lund, Forfatter og naturverner: Gruvedrift i et globalt perspektiv.

Kl. 16:15: Joakim Sandvik Gulliksen, Naturvernforbundet: Gjenvinning av metaller – situasjon i dag, barrierer og muligheter.

Kl. 17:00: Pause

Kl. 17:15: Styreleder Spalca reinbeitedistrikt Per Anders Bals og Johan Ante Bæhr: Hva skjer

i Spalca reinbeitedistrikt?

Kl. 17:45: Anders Eira, Protect Sápmi: Fosendommen og inngrep i andre samiske områder.

Kl. 19:15: Paneldebatt, Blant andre kommer Hans Ole Eira fra sametinget. Mer info kommer.

Kl. 20:00 Avslutning

Kl. 21:00 Mussikk og sosialt samvær

 

Søndag 26. juni

Kl. 11:00 Fottur til området ved Ruossavarre: I områdene der hvor mineralleiting har pågått og

gruvedrift er planlagt, 6 – 7 km hver veg. Vi starter fra en avkjørsel ved fylkesveien

i Kjækan og turen går langs en gammel kjøre/anleggsvei.

Første del av veien er bratt. Deretter er terrenget ganske flatt og lett å gå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2022

Nyheter

Planlagt industriområde Markoppneset

Lov og ulov på Markoppneset

Byggetillatelse på Markoppneset ble opphevet av statsforvalteren, som krevde ny behandling etter at kommunen hadde gjort en reguleringsendring. Var det kun "en mindre reguleringsendring" slik Hammerfest-ordføreren hevder, og dermed unødvendig med ny behandling av saken?

Bidjodagbrotvatn

Bisset Arctic Minerals! Stopp Arctic Minerals!

Fas muitala Arctic Minerals "erenoamáš gávdnosiid" birra Biedjovákkis, ja áigu álggahit ruvkke fas. Igjen melder Arctic Minerals om "eksepsjonelle funn" i Biedjovággi, og vil starte ny prosess fram mot gjenåpning av gruva. Innlegg fra Naturvernforbundets lokallag Ávjovárri (norsk tekst nederst)

Viser fra 1 til 4 av totalt 170 artikler