Du er her:

Finnmarkinger

Finnmarkinger som deltok i gruvedemonstrasjonen ved Stortinget. (Foto: Svein Lund).

Reint hav – rein laks – rein rein!

Mellom 400 og 500 var samla på plassen foran Stortinget lørdag 29.03. for å protestere mot gruveprosjekter basert på avgangsdumping i Repparfjorden og Førdefjorden.

– Nei til gruvedumping i norske fjorder!

– Ja til rene norske fjorder – nei til sjødeponi!

– La Repparfjorden leve!

– La Førdefjorden leve!

– Vi vil ha reint hav, rein laks og rein rein!

– Mat og natur – samme sak

– Fjorden er ingen søppelfylling

Dette var blant parolene på demonstrasjonen som blei organisert av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom med tilslutning av flere andre organisasjoner og partier.

Før demonstrasjonen tok til hadde lederne i Naturvernforbundet og NU sammen med representanter fra aksjonene for Repparfjorden og Førdefjorden møte med stortingsrepresentanter for flere partier, og de resterende partiene har de avtalt møte med på mandag 01.04.

På demonstrasjonen var det følgende appeller, under linkene er det videoopptak (Alle filmer ved Ane Helga Lykka):

John Nystad, Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver (Tekst til talen)

Trine Skei Grande, Venstre

Torfinn Evensen, Norske lakseelver

Arnstein Vestre, Natur og Ungdom

Kirsti Guvsám, Norske Samers Riksforbund

Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet

Audun Lysbakken, SV

Hilde Charlotte Solheim, Virke

Anne-Line Thingnes Førsund, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane

 

NRK har lagt ut to reportasjer fra demonstrasjonen:

NRK Sápmi

NRK Nordnytt

Her følger noen bilder fra arrangementet:

Image

Tre medlemmer av Natur og Ungdom i Alta hadde reist til Oslo for å delta i demonstrasjonen. Fra venstre Karianne Opgård Andersen, Maja Giselsson Mannsverk og Ane Margrethe Ugelvik.

Image

Deltakere fra Hammerfest: Fra venstre Annie Henriksen og Mona Nilsen, begge fra styret i Naturvernforbundet i Vest-Finnmark.

Image

Stortinget skal få høre hva vi mener! (Foto: Svein Lund)

Image

Vi hadde ikke stor nok vidvinkel til å få med alle demonstrantene, men her er de fleste. (Foto: Svein Lund)

Image

Blant appellantene var Venstres leder, stortingsrepresentant Trine Skei Grande. (Foto: Svein Lund)

Image

– og lederen i Sosialistisk Venstreparti, stortingsrepresentant Audun Lysbakken. (Foto: Svein Lund)

 

Image

Fra Norske Samers Riksforbund snakka sametingsrepresentant Kirsti Guvsám. (Foto: Svein Lund)

Image

Fra Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver holdt John Nystad fra Karasjok appell. (Foto: Svein Lund)

Image

En stor del av deltakerne var ungdom, blant dem var mange fra Natur og Ungdom og flere fra Grønn Ungdom. (Foto: Svein Lund)

Image

Fra Førdefjorden kom en full minibuss med folk som hadde med seg plakater i mengder. Her er noen av dem. (Foto: Svein Lund)

 

Image

Gjengen fra Førdefjorden hadde også tatt med seg en del av havets delikatesser, for å la deltakere og publikum smake på noe av det man ennå kan få fra et reint hav – før det blir forgifta. (Foto: Svein Lund)

 

Image

"Fjordfiskerens festbord" var så populært at det snart ikke var annet enn noen grønne tuster og fiskeskinn igjen. (Foto: Svein Lund)

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.05.2014

Nyheter

Img_1876
Skal det ryddes og revegeteres etter gruver i Finnmark?

Naturen til låns – eller bruk og kast?

Skal vi låne av naturen eller skal vi bruke den opp? Finnmarksvidda er av mange omtalt som "Europas siste villmark". Ikke fordi naturen ikke er brukt, men fordi den er brukt uten å forbruke den. Slik er det ikke lenger i vår tid. Naturinngrepa er atskillig større, det blir bygd veier, kraftanlegg og gruver. Dette vil aldri forsvinne av seg sjøl som fortidas gammer og vandringsstier. Likevel kan mye gjøres for å redusere virkningene av inngrepa, både når de blir gjort og når anlegga ikke lenger tjener den hensikten de var bygd for. Vi har naturen til låns, og vi skal levere tilbake.

Reveget2

Ødelagt natur må restaureres!

Ødelagt natur kan og bør restaureres! Dette var budskapet da Naturvernforbundet i Ávjovárri 25.01.2020 holdt miljøkafe i Guovdageaidnu, med foredrag av restaureringsøkolog Dagmar Hagen fra NINA.

Viser fra 1 til 4 av totalt 157 artikler