Du er her:

Repparfjorden

Repparfjorden der Nussir vil starte nytt sjødeponi i strid med vanndirektivet. Foto: Svein Lund

Vannforvaltningsplanen må stanse sjødumping

I høringsuttalelse fra vannforvaltningsplanene krever Naturvernforbundet at all dumping av gruveavgang i sjøen må opphøre. Dersom dette ikke skjer vil det være brudd på EUs vanndirektiv og Naturvernforbundet vil melde Norge inn for overvåkingsorganet ESA. For Finnmark vil det si stopp i utslipp fra Sydvaranger og Sibelco på Stjernøya og forbud mot nytt deponi i Repparfjorden.

Les høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.01.2015

Nyheter

Img_1876
Skal det ryddes og revegeteres etter gruver i Finnmark?

Naturen til låns – eller bruk og kast?

Skal vi låne av naturen eller skal vi bruke den opp? Finnmarksvidda er av mange omtalt som "Europas siste villmark". Ikke fordi naturen ikke er brukt, men fordi den er brukt uten å forbruke den. Slik er det ikke lenger i vår tid. Naturinngrepa er atskillig større, det blir bygd veier, kraftanlegg og gruver. Dette vil aldri forsvinne av seg sjøl som fortidas gammer og vandringsstier. Likevel kan mye gjøres for å redusere virkningene av inngrepa, både når de blir gjort og når anlegga ikke lenger tjener den hensikten de var bygd for. Vi har naturen til låns, og vi skal levere tilbake.

Reveget2

Ødelagt natur må restaureres!

Ødelagt natur kan og bør restaureres! Dette var budskapet da Naturvernforbundet i Ávjovárri 25.01.2020 holdt miljøkafe i Guovdageaidnu, med foredrag av restaureringsøkolog Dagmar Hagen fra NINA.

Viser fra 1 til 4 av totalt 157 artikler