Du er her:

Rype ved Hammerfest

Rype ved Hammerfest. Foto: Svein Lund

Jakt og ferskvannsfiske i Finnmark

Finnmark har hatt store naturressurser i form av ferskvannsfisk og vilt, og dette har vært en vesentlig del av livsgrunnlaget for store deler av befolkninga opp mot vår tid. Men økt tilgjengelighet har gjort at presset på vilt- og fiskebestander har blitt svært stort og mange bestander er kraftig redusert. Disse ressursene må forvaltes slik at man tar vare på de bestandene som fortsatt er sterke og bygger opp igjen de som er reduserte. Når det er nødvendig med reguleringer bør lokalbefolkninga si høsting av naturen prioriteres foran tilreisende jegere og fiskere.

Sámegillii

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.10.2012

Nyheter

Coagesjavri
rri

Seminar om naturforvaltning i Guovdageaidnu

Naturvernforbundet i Ávjovárri arrangerer. i samarbeid med Guovdageainnu meahcceguovddáš og Sámi allaskuvla åpent seminar om naturforvaltning. Seminaret var planlagt i slutten av oktober 2018, men på grunn av problem med forelesere må det utsettes til januar 2019 Her kommer informasjon og foreløpig program

Tana kommune legger til rette for overfisking

Tana kommune legger til rette for overfisking

21.02.2006:

Tana kommune har gitt 61 tillatelser til garnfiske under isen i ca. 60 vann. Hver av de 61 tillatelsene gjelder tre personer. Søkerne har fått innvilget mellom 5 og 30 garndøgn per person. - Til sammen dreier dette seg altså om 1939 garndøgn. For tyve år siden ble det også fisket med garn under isen i stor stil. Det resulterte i overfiske og garnforbud, sier Dag Elgvin, leder i Naturvernforbundet i Finnmark.