Du er her:

Fra Laksefjordvidda der Grenselandet vil bygge vindkraftanlegg. (Foto> Michał Siarek)

Fra Laksefjordvidda der Grenselandet vil bygge vindkraftanlegg. (Foto> Michał Siarek).

Avvis Grenselandets oppkjøp!

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 30.10,2020

Grenselandet AS, som vil bygge Norges største vindkraftanlegg på Laksefjordvidda, forsøker nå på alle måter å narret og kjøpe folk over på sin side. De har lova reindriftssamene mange millioner i erstatning og Sápmi Næringshage ti millioner som gave om de bare får bygge.
23.09.2020 fortalte avisa Ávvir at Finnmark Rein truer med å trekke seg som deleier i Sápmi Næringshage om det ikke kommer en klar uttalelse om at næringshagen avviser tilbudet. Direktøren sier: "Vi selger ikke bort framtida vår". Karasjok kommune har også klart motsatt seg byggeplanen og varaordføreren uttrykker at "det agnet biter vi ikke på".

Naturvernforbundet i Ávjovárri støtter fullt ut Finnmark Rein og Karasjok kommune i denne saka. Vi er samtidig svært skuffa når vi ser hva øvrige eiere i Næringshagen svarer. Styreleder Arvid Mathisen vil ikke avvise tilbudet og de andre kommunene synes ikke å ville gjøre noe i saka.
Grenselandets plan blir det største inngrepet i natur og reinbeite som noen gang har vært i Finnmark. mye større enn den berømte Alta-utbygginga. Vi forventer at samiske kommuner nå kraftfullt forsvarer naturen og livsgrunnlaget og ber om at alle berørte kommunestyrer gjør klare vedtak mot utbyggingsplanene og oppkjøpsforsøket.

Ávjovári luonddugáhttenlihttu / Naturvernforbundet i Ávjovárri

Svein Lund
leder

Piera Jovnna Somby
nestleder

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.10.2020

Nyheter

Hamnefjell14
Uttalelse fra årsmøte Naturvernforbundet i Finnmark 13.09.2020

Stopp Davvi og annen vindkraftutbygging i Finnmark!

Naturvernforbundet i Finnmark vil hilse opprettinga av Folkeaksjonen Leve Laksefjordvidda. Davvi vindkraftverk vil bety at et av våre mest spesielle inngrepsfrie naturområder vil bli rasert for alltid.

Viser fra 1 til 4 av totalt 53 artikler