Du er her:

Desse kraftlinjene på Kvaløya er bare blåbær mot det som er planlagt.

Desse kraftlinjene på Kvaløya er bare blåbær mot det som er planlagt. Foto: Ragnhild Sandøy

Kraftutbygging og kraftlinjer i Finnmark

I Finnmark er det bygd ut ei rekke større og mindre vannkraftverk. Det største er Altakraftverket, som blei tvunget gjennom mot stor motstand blant lokalbefolkninga og naturvernere fra hele landet. Naturvernforbundet var aktiv i motstanden mot denne utbygginga. Både før og seinere har ei rekke vassdrag vært truga med utbygging. Vi ønsker å ta vare på de gjenværende vassdraga i fylket og sier nei til videre utbygging. Det er nå under bygging ei stor kraftlinje fra Troms langt inn i Finnmark. Naturvernforbundet har gått mot denne bygginga, da den vil føre til store skader for naturen og reindrifta. Vi går mot at bygginga skal fortsette lenger østover. Det er planer om store vindkraftanlegg i fylket. Naturvernforbundet går mot all vindkraftutbygging i reinbeiteområder, det vil si vi går mot de fleste planene som er om vindkraftutbygging i Finnmark..

Sámegillii

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.01.2019

Nyheter

Foto Marit Holm(1)
Om den planlagte 420 kV kraftlinja - som med rette kan monster-linje.

Nå eller aldri

30.04.2021 | Sist oppdatert: 03.05.2021

Det er nå det skal avgjøres. Nå eller aldri for naturen i Porsanger og i hele Finnmark. Sier vi ja til å bygge ut monstermast-linja, ja da sier vi også et stort ja til å bygge vindkraftanlegg.

Rappafossen med master
Om den planlagte 420 kV kraftlinja som skal gå gjennom store deler av Porsanger.

En brikke i et spill

23.04.2021 | Sist oppdatert: 03.05.2021

Farvel porsangernatur, farvel nysgjerrig turisme, farvel til det urørte, sårbare og titusen års skapte naturmonument.

Viser fra 1 til 4 av totalt 57 artikler