Du er her:

Desse kraftlinjene på Kvaløya er bare blåbær mot det som er planlagt.

Desse kraftlinjene på Kvaløya er bare blåbær mot det som er planlagt. Foto: Ragnhild Sandøy

Kraftutbygging og kraftlinjer i Finnmark

I Finnmark er det bygd ut ei rekke større og mindre vannkraftverk. Det største er Altakraftverket, som blei tvunget gjennom mot stor motstand blant lokalbefolkninga og naturvernere fra hele landet. Naturvernforbundet var aktiv i motstanden mot denne utbygginga. Både før og seinere har ei rekke vassdrag vært truga med utbygging. Vi ønsker å ta vare på de gjenværende vassdraga i fylket og sier nei til videre utbygging. Det er nå planlagt ei stor kraftlinje tvers gjennom fylket. Naturvernforbundet går mot denne planen, da den vil føre til store skader for naturen og reindrifta. Det er planer om store vindmølleparker i fylket. Naturvernforbundet mener vindkraft er en akseptabel energiform, men vil ha en grundig vurdering av skadevirkningene før det evt. blir gitt nye tillatelser til vindkraftutbygging.

Sámegillii

Nyheter

Viser fra 1 til 4 av totalt 39 artikler