Du er her:

Bieggamillut Gilevuonas

Bieggamillut Gilevuonas. Foto: Svein Lund

Fápmohuksen ja el-fápmolinját Finnmárkkus

Finnmárkui leat huksejuvvon moanat stuorit ja unnit čáhcefápmorusttegat. Stuorimus lea Álttá el-fápmorusttet, mii bákkus huksejuvvui vaikko báikki olbmot ja luondduberošteaddjit miehtá riikka sakka vuosttaldedje. Sihke ovdal ja maŋŋil leat máŋga čázádaga áitojuvvon dulvaduvvot. Mii háliidat suddjet čázádagaid mat vel gávdnojit fylkkas ja eatge mieđit dulvademiide. Dál lea plánejuvvon hukset stuorra el-fápmolinjáid mii manná fylkka čađa. Luonddugáhttenlihttu vuosttalda dán plána, go dat mielddis buktá stuorra billistemiid lundui ja boazodollui. Stuora bieggafápmomillut plánejuvvojit huksejuvvot fylkii. Luonddugáhttenlihttu oaivvilda ahte bieggamillut leat dohkálaš energiijavuohki, muhto háliida ahte vahágat galget vuđolaččat árvvoštallojuvvot ovdal go vejolaš ođđa lobit hukset bieggamilluid juolluduvvojit.

På norsk

Nyheter

Vindkraft

Gullgruve ved Rásttigáisá?

Under overskrifta «Mener det blir en gullgruve for Finnmark» har iFinnmark 30.12.2019 et kjempeoppslag om vindkraftanlegget som Grenselandet AS planlegger å bygge på Laksefjordvidda ved Rásttigáisá.

Havoy4

Ingen viktige miljø- og samfunnsinteresser?

NVE hevder at området i Finnmark som de har prioritert for nasjonal ramme for vindkraft har "lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser". Hva betyr det? Har de ikke registrert motstanden her, eller mener de at verken naturvern eller reindrift er nasjonalt viktige interesser?

Viser fra 1 til 4 av totalt 43 artikler