Du er her:

  • Finnmark
  • Kraft
  • Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!

Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!


Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark utfordrer miljøvernminister Knut Arild Hareide til å ikke glemme trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola. Foto: Jon Bjartnes, Norges Naturvernforbund
Vi har et av verdens eldste kjernekraftverk i drift på Kola i et tett befolket område og få mil fra norskegrensa. To av de fire reaktorene er passert mer enn 30 år, som var den opprinnelige levealderen de var konstruert for. I stedet for å stenge ned de overtidige reaktorene har EEA, det internasjonale atomenergibyrådet i Sveits, gitt dispensasjon for 25 års videre drift. Dette må norske myndigheter følge nøye opp i forhold til ivaretakelse av sikkerhet, kontrollrutiner og ikke minst uløste atomavfallsproblemer!Det sa Dag T. Elgvin i Naturvernforbund et i Finnmark da naturvernere fra hele landet møtte miljøvernminister Knut Arild Hareide på Norges Naturvernforbunds landsmøte som ble avviklet denne helga i Porsgrunn.
Representanter fra de 18 fylkeslagene i Norges Naturvernforbund la fram hver sin utfordring til ministeren. Temaene spente fra økende hyttebygging og energisaker til krav om vern av Vefsna, satsing på jernbane og sikring av våre strender for folk flest. Naturvernforbundet i Finnmark tok altså opp trusselen fra atomkraftverket på Kola.

- Vi trenger en aktiv norsk politikk også for nordområdene hvor Norge må være en foregangsnasjon for ulike grønne energikilder. Norske myndigheter må i denne situasjonen ikke gi konsesjon til import av kraftoverskudd fra Kola slik det norske selskapet Varanger Kraft har planer om. Dette vil kunne opprettholde og forlenge driften av atomkraftverket på Kola. Vi registrerer at Varanger Kraft prøver å framstille kraftimporten som grønn kraft. Men slik import vil føre til økt produksjon av atomkraft og dermed også bidra til økte mengder atomavfall. I stedet trenger vi forpliktende avtaler om utfasing og nedleggelse av det foreldede kjernekraftverket, sa Elgvin.

- Vi vil at Kolahalvøya og Finnmark skal være beboelig og ha en levende natur også inn i framtiden! sa Elgvin og stilte Hareide følgende spørsmål: Vil du bidra til en aktiv nordområdepolitikk med fokus på utfasing av atomenergi? Og vil du sette stopp for norske planer om import av russisk kjernekraft?

Kontakt:
Leder Dag T. Elgvin, tlf. 78 43 20 11

Les fylkeslagets utfordring til miljøvernministeren

Nyheter

Raudfjellrein
Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Vindgarte
Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 22.02.2020

Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?

Alle inngrep i naturen blir nå begrunna med at det er nødvendig for klimaet. I Finnmark skal det bygges vindindustrianlegg etter hele kysten, langt innover vidda og på fiskefelta, for å gi "utslippsfri kraft". Nussir skal utvinne kobber for "det grønne skiftet". Elkem Tana skal utvide fordi "fornybarindustrien" trenger kvarts. Det skal bygges monsterlinje tvert gjennom Finnmark fordi Norge skal bli "Europas grønne batteri".

Vindkraft

Gullgruve ved Rásttigáisá?

Under overskrifta «Mener det blir en gullgruve for Finnmark» har iFinnmark 30.12.2019 et kjempeoppslag om vindkraftanlegget som Grenselandet AS planlegger å bygge på Laksefjordvidda ved Rásttigáisá.

Viser fra 5 til 8 av totalt 50 artikler