Du er her:

  • Finnmark
  • Kraft
  • Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!

Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!


Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark utfordrer miljøvernminister Knut Arild Hareide til å ikke glemme trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola. Foto: Jon Bjartnes, Norges Naturvernforbund
Vi har et av verdens eldste kjernekraftverk i drift på Kola i et tett befolket område og få mil fra norskegrensa. To av de fire reaktorene er passert mer enn 30 år, som var den opprinnelige levealderen de var konstruert for. I stedet for å stenge ned de overtidige reaktorene har EEA, det internasjonale atomenergibyrådet i Sveits, gitt dispensasjon for 25 års videre drift. Dette må norske myndigheter følge nøye opp i forhold til ivaretakelse av sikkerhet, kontrollrutiner og ikke minst uløste atomavfallsproblemer!Det sa Dag T. Elgvin i Naturvernforbund et i Finnmark da naturvernere fra hele landet møtte miljøvernminister Knut Arild Hareide på Norges Naturvernforbunds landsmøte som ble avviklet denne helga i Porsgrunn.
Representanter fra de 18 fylkeslagene i Norges Naturvernforbund la fram hver sin utfordring til ministeren. Temaene spente fra økende hyttebygging og energisaker til krav om vern av Vefsna, satsing på jernbane og sikring av våre strender for folk flest. Naturvernforbundet i Finnmark tok altså opp trusselen fra atomkraftverket på Kola.

- Vi trenger en aktiv norsk politikk også for nordområdene hvor Norge må være en foregangsnasjon for ulike grønne energikilder. Norske myndigheter må i denne situasjonen ikke gi konsesjon til import av kraftoverskudd fra Kola slik det norske selskapet Varanger Kraft har planer om. Dette vil kunne opprettholde og forlenge driften av atomkraftverket på Kola. Vi registrerer at Varanger Kraft prøver å framstille kraftimporten som grønn kraft. Men slik import vil føre til økt produksjon av atomkraft og dermed også bidra til økte mengder atomavfall. I stedet trenger vi forpliktende avtaler om utfasing og nedleggelse av det foreldede kjernekraftverket, sa Elgvin.

- Vi vil at Kolahalvøya og Finnmark skal være beboelig og ha en levende natur også inn i framtiden! sa Elgvin og stilte Hareide følgende spørsmål: Vil du bidra til en aktiv nordområdepolitikk med fokus på utfasing av atomenergi? Og vil du sette stopp for norske planer om import av russisk kjernekraft?

Kontakt:
Leder Dag T. Elgvin, tlf. 78 43 20 11

Les fylkeslagets utfordring til miljøvernministeren

Nyheter

Abcd
Rapport fra Naturvernforbundet i Ávjovárri og Motvind Nord publisert 18.06.2020

Vindkraft eller reindrift?

Kan vindkraft og reindrift forenes? Dette spørsmålet forsøker Naturvernforbundet i Ávjovárri å svare på i en rapport som nå er gitt ut i samarbeid med Motvind Nord.

Oyfjell-gos2

Konsekvensene på bordet

I Finnmark Dagblad 29.05.2020 forteller Kjetil Hansen i Porsanger Ap at partiet ønsker konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger. Begrunnelsen er som følger: "Vi trenger viten om hvem de er og hva planene deres vil medføre".

Viser fra 1 til 4 av totalt 50 artikler