Du er her:

  • Finnmark
  • Kraft
  • Klage på konsesjon til kraftlinje Balsfjord – Hammerfest
Nåværende kraftlinjer inn til Hammerfest. Den planlagte vil bli atskillig større.

Nåværende kraftlinjer inn til Hammerfest. Den planlagte vil bli atskillig større. Foto: Ragnhild Sandøy

Klage på konsesjon til kraftlinje Balsfjord – Hammerfest

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har gått sammen om en klage på konsesjonen til å bygge kraftlinje Balsfjord – Hammerfest. Les mer her.

Nyheter

Havoy4

Ingen viktige miljø- og samfunnsinteresser?

NVE hevder at området i Finnmark som de har prioritert for nasjonal ramme for vindkraft har "lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser". Hva betyr det? Har de ikke registrert motstanden her, eller mener de at verken naturvern eller reindrift er nasjonalt viktige interesser?

Viser fra 1 til 4 av totalt 42 artikler