Du er her:

NVE

NVE vil ha flere kraftverk i Finnmark. Vi har dessverre ikke bilder fra Korselva eller Stjernevann, har du det så send gjerne til oss.

NVE godkjenner kraftverk i Alta og Kvalsund

NVE har nå gitt tillatelse til bygging av to nye vannkraftverk; Stjernevann i Alta og Korselva i Kvalsund kommune. Begge kraftverka ligger i Fiettar reinbeitedistrikt, som også får Nussir-gruva.

Bare tre dager etter at Miljødirektoratet ga tillatelse til Nussir for å dumpe i Repparfjorden, ga NVE tillatelse til bygging av to vannkraftverk innafor det samme reinbeitedistriktet. Naturvernforbundet har tidligere protestert mot begge kraftverka, det samme har reindrifta og Sametinget.
Finnmarkseiendommen har derimot gitt sin velsignelse, og begge kraftverka skal bygges av Finnmark Kraft, der FeFo er medeier. Saka er allerede anka til Olje- og energidepartementet.

Samtidig har et annet kraftverk, Kjerringelva ved Langfjorden i Alta, fått avslag av NVE, men dette kan også ankes til OED.

Her kan du lese dokumenta i saka:
Stjernevann kraftverk
Korselva kraftverk
Kjerringelva kraftverk

Naturvernforbundet vil følge opp saka.


 

 

Nyheter

Havoy4

Ingen viktige miljø- og samfunnsinteresser?

NVE hevder at området i Finnmark som de har prioritert for nasjonal ramme for vindkraft har "lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser". Hva betyr det? Har de ikke registrert motstanden her, eller mener de at verken naturvern eller reindrift er nasjonalt viktige interesser?

Viser fra 1 til 4 av totalt 42 artikler