Du er her:

Altakraftsverket

Altakraftverket og dammen, fotografert 1989. De omsøkte kraftverka er tenkt noe mindre. Foto: Svein Lund

NVE sier nei til Finnmark Kraft

09.06.2015 kom meldinga om at NVE har avvist to søknader fra Finnmark Kraft om småkraftverk i Hamnaelva i Loppa og Indre Erdal i Kvalsund.

Sommeren 2014 protesterte Naturvernforbundet i Finnmark mot planene om bygging av
6 småkraftverk i Loppa, Alta og Kvalsund kommuner.

Les høringsuttalelsen vår her.

Det var ikke bare vi som protesterte, det gjorde bl.a. Sametinget, reindrifta, og i noen tilfeller også kommunene.
09.06.2015 fikk vi så melding om at NVE har avslått søknadene på to av disse kraftverka. Det er begrunna med at skadevirkningene på natur og reindrift ville bli store og gevinsten liten.


Les NVEs vedtak om Hamnaelva

Les NVEs vedtak om Indre Erdal

Naturvernforbundet i Finnmark er svært fornøyd med denne avgjørelsen og håper at også de fire andre planene vil bli avvist.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.06.2015

Nyheter

Abcd
Rapport fra Naturvernforbundet i Ávjovárri og Motvind Nord publisert 18.06.2020

Vindkraft eller reindrift?

Kan vindkraft og reindrift forenes? Dette spørsmålet forsøker Naturvernforbundet i Ávjovárri å svare på i en rapport som nå er gitt ut i samarbeid med Motvind Nord.

Viser fra 1 til 4 av totalt 51 artikler