Du er her:

Altakraftsverket

Altakraftverket og dammen, fotografert 1989. De omsøkte kraftverka er tenkt noe mindre. Foto: Svein Lund

NVE sier nei til Finnmark Kraft

09.06.2015 kom meldinga om at NVE har avvist to søknader fra Finnmark Kraft om småkraftverk i Hamnaelva i Loppa og Indre Erdal i Kvalsund.

Sommeren 2014 protesterte Naturvernforbundet i Finnmark mot planene om bygging av
6 småkraftverk i Loppa, Alta og Kvalsund kommuner.

Les høringsuttalelsen vår her.

Det var ikke bare vi som protesterte, det gjorde bl.a. Sametinget, reindrifta, og i noen tilfeller også kommunene.
09.06.2015 fikk vi så melding om at NVE har avslått søknadene på to av disse kraftverka. Det er begrunna med at skadevirkningene på natur og reindrift ville bli store og gevinsten liten.


Les NVEs vedtak om Hamnaelva

Les NVEs vedtak om Indre Erdal

Naturvernforbundet i Finnmark er svært fornøyd med denne avgjørelsen og håper at også de fire andre planene vil bli avvist.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.06.2015

Nyheter

Raudfjellrein
Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Vindgarte
Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 22.02.2020

Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?

Alle inngrep i naturen blir nå begrunna med at det er nødvendig for klimaet. I Finnmark skal det bygges vindindustrianlegg etter hele kysten, langt innover vidda og på fiskefelta, for å gi "utslippsfri kraft". Nussir skal utvinne kobber for "det grønne skiftet". Elkem Tana skal utvide fordi "fornybarindustrien" trenger kvarts. Det skal bygges monsterlinje tvert gjennom Finnmark fordi Norge skal bli "Europas grønne batteri".

Vindkraft

Gullgruve ved Rásttigáisá?

Under overskrifta «Mener det blir en gullgruve for Finnmark» har iFinnmark 30.12.2019 et kjempeoppslag om vindkraftanlegget som Grenselandet AS planlegger å bygge på Laksefjordvidda ved Rásttigáisá.

Viser fra 1 til 4 av totalt 46 artikler